Podwójne ryzyko wystąpienia stanu niepokoju u dzieci z wrodzoną wadą serca

Podwójne ryzyko wystąpienia stanu niepokoju u dzieci z wrodzoną wadą serca

Badania przeprowadzone w norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego wykazały, że dzieci cierpiące na wrodzoną wadę serca są dwa razy bardziej narażone na stany niepokoju w wieku osiemnastu miesięcy w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Dzieci cierpiące na drobne lub umiarkowane zaburzenia pracy serca nie przejawiają takich tendencji.

Wpływ choroby na rozwój emocjonalny dziecka

Badanie te sugeruje, że dzieci z wrodzoną wadą serca są narażone na problemy emocjonalne w bardzo młodym wieku. Zwiększone ryzyko wystąpienia stanów niepewności i niepokoju związane jest z licznymi badaniami i pobytami w szpitalu, których muszą doświadczyć ze względu na swoją wadę.

Część projektu "Serce Dzieci"

Projekt został opracowany we współpracy z oddziałem kardiologii dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo. Naukowcy badali czy 18-sto miesięczne dzieci z wrodzoną wadą serca są bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń o podłożu emocjonalnym, jak niepokój czy bezsenność. Ze 198 przebadanych dzieci 58 miało poważną wadę serca. Analiza pokazała, że u dzieci z poważną wadą serca ryzyko wystąpienia stanów niepokoju było dwa razy większe niż u ich zdrowych rówieśników. Innym czynnikiem działającym na niekorzyść tych dzieci jest niepokój i depresja, które występują u zmartwionych matek.

W przypadku dzieci, które mają lekką lub umiarkowaną wadę serca badania nie wykazały stanów niepokoju lub innych problemów emocjonalnych.

Projekt "Serce Dzieci"

"Serce Dzieci" jest tylko jedną ze sfer badań Norweskiej Grupy Wspierającej Matkę i Dziecko (MoBa). Projekt jest finansowany przez Norweski Instytut Badań i ma na celu odkrycie psychologicznych i rozwojowych konsekwencji wad serca u noworodków i niemowląt.

Dzięki współpracy MoBa ze Szpitalem Uniwersyteckim prowadzącym rejestr pacjentów z wadami serca w całym kraju zakres badań jest bardzo szczegółowy. Możliwe jest porównywanie rozwoju dzieci z wadami serca o różnym nasileniu.

Poprzednie odkrycia projektu „Serce Dziecka” pokazały, że sześciomiesięczne dzieci z umiarkowaną wadą serca wykazują większe ryzyko aktywności emocjonalnej (irytacji, częstego i głośnego płakania).

Potrzeba szerszej wiedzy o dzieciach z wadami serca

Średnio 1% narodzonych dzieci ma wadę serca. Najpoważniejsze przypadki wymagają wielu skomplikowanych operacji już w ciągu pierwszego roku życia.

Inne badania wykazują, że dzieci poniżej 3. roku życia i z wadami serca są bardziej podatne na zaburzenia emocjonalne, w tym niepokój i depresja. Jednak niewiele wcześniejszych badań skupiało się na problemach emocjonalnych noworodków i niemowląt, czyli w fazie, kiedy przechodzą one najwięcej zabiegów medycznych. Projekt "Serce Dzieci" skupia swoją uwagę na rozwoju emocjonalnym dzieci z wadami serca od ich narodzin do 3. roku życia.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Podwójne ryzyko wystąpienia stanu niepokoju u dzieci z...

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych to m.in: zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej), zespół Eisenmengera, zawał serca...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i układu krążenia to najczęstsze wady wrodzone, które występują u około 1% żywo urodzonych noworodków. Niewykryte w...

Szmery serca u dzieci

Szmery serca u dzieci

Osłuchiwanie klatki piersiowej jest badaniem wykonywanym rutynowo u lekarza pediatry, również wykonuje się je w chwilę po...

Wady przewodozależne serca

Wady przewodozależne serca to takie wrodzone wady serca u dzieci, przy istnieniu których do życia konieczna jest drożność...

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

Objawy niewydolności serca u osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą...

Wady serca

Wady serca

Wady serca mogą być wrodzone lub nabyte. Wrodzone wady serca Wrodzoną wadą serca nazywamy obecność nieprawidłowości w połączenie...

Nerwice (zaburzenia lękowe)

Nerwice (zaburzenia lękowe)

Termin nerwice wychodzi z użycia, obecnie ten typ zaburzeń określa się jako zaburzenia lękowe. Zaburzenia lękowe to grupa...

Tagi Podwójne ryzyko wystąpienia stanu niepokoju u dzieci z...

Grupy Podwójne ryzyko wystąpienia stanu niepokoju u dzieci z...

Grupa Wada serca

Grupa Wada serca

Opowiedz o swoich zmaganiach przy wrodzonej bądź nabytej wadzie serca. Dowiedz się, co może wywołać wadę serca oraz jakie komplikacje zdrowotne mogą po niej nastąpić.

Grupa Wada serca u dziecka

Grupa Wada serca u dziecka

Grupa dla rodziców dzieci z wadami serca, gdzie mogą dowiedzieć się więcej o przyczynach, komplikacjach oraz leczeniu wad serca u dzieci. Wymień się swoimi doświadczeniami z...

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa dla osób z wrodzoną wadą serca. Możesz tu opowiedzieć o życiu z wadą serca, o lekach, terapiach leczniczych oraz ograniczeniach, jakie wymusza dana wada serca. Dowiedz się...