Preekscytacja

Preekscytacja

Preekscytacja to stan, w którym mięśniówka komór serca jest pobudzana przedwcześnie.

W warunkach fizjologicznych impuls elektryczny powstały w węźle zatokowym musi przejść przez węzeł przedsionkowo-komorowy, gdyż jest to jedyne połączenie "elektryczne" pomiędzy przedsionkami a komorami. Transmisja ta wymaga czasu od 120 do 210 ms, przy czym nie możliwe jest szybsze przejście impulsu. Jest to uwarunkowane budową i fizjologią komórek węzła zatokowo-przedsionkowego, które muszą wygasić swoją aktywność po ostatnim przewodzonym bodźcu.

Minimalny czas, jaki musi minąć między dwoma kolejnymi pobudzeniami, nazywany jest refrakcją bezwzględną.

Pobudzenie elektryczne komór (depolaryzacja) następuje więc najwcześniej po 120 ms od pobudzenia przedsionków. Na wydruku badania EKG zależność ta jest obrazowane odstępem pomiędzy załamkiem P a zespołem QRS. Odstępem krótszy niż 120 ms wskazuje na obecność dodatkowej drogi przewodzenia w obrębie mięśnia sercowego. Oznacza to, że węzeł przedsionkowo-zatokowy nie jest jedynym połączeniem miedzy częścią nadkomorową i komorową układu bodźcoprzewodzącego.

Jednym z zespołów preekscytacji jest zespołów WPW (Wolfa, Parknsona i Whitea), w którym dodatkową drogę przewodzenia stanowi pęczek Kenta. Innym zespołem preekscytacji jest zespół Lowna, Ganonga i Levinea (LGL). W tym przypadku nie ustalono dokładnego przebiegu drogi dodatkowej.

Rozpoznanie zespołów preekscytacji stawia się na podstawie obrazu badania EKG. Powodem zgłoszenia się do lekarza jest zwykle uczucie kołatania serca lub epizody zasłabnięć. Typowe dla zespołów preekscytacji jest występowanie zaburzeń rytmu serca. Przebieg drogi dodatkowej ustala się za pomocą stymulacji serca (zwykle przezprzełykowej). Leczenie sprowadza się do podawania odpowiednich leków lub wykonania zabiegu ablacji i zniszczenia drogi dodatkowej.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Preekscytacja

Ablacja

Ablacja to zabieg wykonywany w pracowni elektrofizjologii, którego celem jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii....

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Tagi Preekscytacja

Grupy Preekscytacja

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Ablacja

Grupa Ablacja

Grupa dla osób, które przeszły ablację lub jej oczekują. Możesz podzielić się tu swoimi obawami przed zabiegiem, zapytać/opisać jak wygląda ablacja oraz zapytać/opisać jak wygląda...

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...