Problemy kardiologiczne u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Problemy kardiologiczne u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Naukowcy z Danii wykazali, że pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) są aż o 40% bardziej narażeni na migotanie przedsionków niż pozostałe osoby. Choroba stawów zwiększa również ryzyko udaru – aż o 30%. Wcześniejsze badania wykazały związek między reumatoidalnym zapaleniem stawów i większym ryzykiem zawału mięśnia sercowego, ale dane na temat prawdopodobieństwa udaru były niejednoznaczne.

Badania nad ryzykiem udaru i migotania przedsionków

W badaniu kohortowym wykorzystano dane dotyczące wszystkich Duńczyków powyżej 15 roku życia zgromadzone w 1997 roku. Łącznie liczba uczestników badania wyniosła 4,3 mln. W tej licznej grupie 18 247 osób miało reumatoidalne zapalenie stawów. W ciągu kolejnych 13 lat u 156 484 osób, w tym u 774 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zdiagnozowano migotanie przedsionków. Z kolei 165 343 osoby, w tym 718 chorych na RZS, przeszły udar. W przypadku osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów odnotowano średnio 8,2 przypadków migotania przedsionków na 1000 osób. Dla porównania, w populacji ogólnej było to 6 przypadków na 1000. Ryzyko migotania przedsionków było nieco wyższe u kobiet i znacznie większe wśród młodych ludzi. Prawdopodobieństwo wystąpienia migotania przedsionków w związku z reumatoidalnym zapaleniem stawów wynosiło 25% u najstarszych uczestników badania i aż 70% u najmłodszych badanych.

Naukowcy zanotowali 7,6 przypadków udaru na 1000 osób w grupie pacjentów z RZS i 5,7 przypadków na 1000 w ogólnej populacji. Prawdopodobieństwo udaru było największe w grupie młodych osób.

Znaczenie badań nad ryzykiem migotania przedsionków i udaru

Przeprowadzone badanie jest pierwszym, które oceniało ryzyko migotania przedsionków w dużej populacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Niestety, w danych wykorzystanych w badaniu nie uwzględniono osób z RZS, które nie były leczone z powodu tej choroby. Mimo to wyniki analiz korespondują z obserwacjami pacjentów z RZS. Naukowcy odnotowali, że w ciagu 10 lat od rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów u jednego pacjenta na 12 dochodzi do migotania przedsionków. Te ustalenia wskazują na potrzebę wykonywania badań przesiewowych w kierunku migotania przedsionków u pacjentów z RZS.

Badanie duńskich naukowców podkreśla również znaczenie ścisłej kontroli stanów zapalnych za pomocą leków o działaniu przeciwreumatycznym. Są one kluczowe nie tylko dla łagodzenia objawów w stawach chorego, ale i dla redukowania ryzyka wystąpienia problemów kardiologicznych poprzez zatrzymanie postępującego w wyniku stanu zapalnego procesu miażdżycowego w organizmie pacjenta.

Joanna Brodziak

Źródło: Cardiology News

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Problemy kardiologiczne u osób z reumatoidalnym...

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Profilaktyka udaru mózgu

Profilaktyka udaru mózgu

W latach 1999-2006 nastąpiło obniżenie ilości zgonów spowodowanych udarem mózgu o 30%. Lekarze przypuszczają, że coraz lepsze...

Tagi Problemy kardiologiczne u osób z reumatoidalnym...

Grupy Problemy kardiologiczne u osób z reumatoidalnym...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Migotanie przedsionków

Grupa Migotanie przedsionków

Porozmawiaj o zabiegach likwidujących migotanie przedsionków. Opowiedz jak to schorzenie przebiega u Ciebie i jak sobie z nim radzisz. Zapytaj lub podziel się swoimi...