Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się również na strategię populacyjną, mającą za zadanie nie dopuścić u osób zdrowych do choroby, oraz na strategię dużego ryzyka, stosowaną u osób z licznymi czynnikami ryzyka zawału.

Czynniki ryzyka zawału serca

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych można podzielić na czynniki podlegające i niepodlegające modyfikacji. Czynniki ryzyka podlegające modyfikacji to takie, na które wpływ ma dana osoba. Zalicza się do nich: nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej, nadwaga lub otyłość, cukrzyca lub upośledzona tolerancja glukozy, nadciśnienie, małe stężenie cholesterolu HDL i zwiększone stężenie cholesterolu LDL. Do czynników ryzyka niepodlegających modyfikacji zalicza się: wiek powyżej 45 lat u mężczyzn i 55 lat u kobiet, wczesne występowanie choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy w rodzinie oraz występująca już choroba niedokrwienna serca.

Pierwotna profilaktyka zawału serca

Pierwotna profilaktyka ma na celu zapobieganie wystąpieniu zawału serca. Polega przede wszystkim na zmianie nawyków żywieniowych, wprowadzeniu codziennej aktywności fizycznej, zmniejszeniu masy ciała i zaprzestaniu palenia tytoniu. Wymiernymi parametrami oceniającymi to, czy odżywiamy się zdrowo, jest poziom cholesterolu we krwi, poziom glukozy oraz masa naszego ciała.

Podwyższony poziom cholesterolu LDL lub triglicerydów (TG) wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia miażdżycy, a w konsekwencji - zawału serca.

Podobnie podwyższony poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, która obecnie jest uznawana za ekwiwalent miażdżycy, jeśli chodzi o ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Prawidłowość naszej masy ciała łatwo określić przy pomocy BMI, który powinien zawierać się w przedziale 18,5-25,0. Obecnie jednak zwraca się większą uwagę na obwód talii jako wyznacznik otyłości brzusznej.

Wymienione wyżej parametry ujęte są w tzw. zespół metaboliczny. Stwierdza się go u pacjentów z otyłością brzuszną rozumianą jako obwód talii większy od 94 cm u mężczyzn i 80 cm u kobiet oraz z podwyższonym ciśnieniem skurczowym powyżej 130 mmHg lub rozkurczowym powyżej 85 mmHg, poziomem glukozy w osoczu większym od 100 mg/dl, zwiększonym stężeniem triglicerydów we krwi powyżej 150 mg/dl i zmniejszonym stężeniem cholesterolu HDL poniżej 50 mg/dl u mężczyzn i 40 mg/dl u kobiet.

Do profilaktyki pierwotnej zaliczamy także prawidłowe leczenie nadciśnienia tętniczego czy hipercholesterolemii oraz prawidłowe postępowania w chorobie niedokrwiennej serca. Oczywiście do momentu wystąpienia zawału.

Wtórna profilaktyka zawału serca

Profilaktyka wtórna to postępowanie po zawale serca, mające na celu nie dopuścić do kolejnego epizodu.

Oczywiście podstawą jest zmiana nawyków żywieniowych, odpowiednia aktywność fizyczna oraz prawidłowe leczenie już występujących zaburzeń (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, hipercholesterolemia, itd.).

Dodatkowo, istnieją leki o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca. Są to: niektóre beta-blokery oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Profilaktyka zawału serca

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania...

Triglicerydy (trójglicerydy)

Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów (trójglicerydów) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Dieta hipolipemiczna

Dieta hipolipemiczna

Dieta hipolipemiczna opublikowana przez Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe. [[ranking]] Produkty zalecane Produkty do spożywania...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, są lekami blokującymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje...

Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą wynikającą z zaburzeń metabolizmu glukozy. Przyczyną tych zaburzeń jest względny lub bezwzględny niedobór...

Miażdżyca naczyń trzewnych

Miażdżycą naczyń trzewnych nazywamy stan, w którym w wyniku uogólnienia procesów miażdżycowych, zmienione są tętnice pnia...

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca powinna przede wszystkim być ukierunkowana na przeciwdziałanie chorobom sercowo-naczyniowym, które do...

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od...

Tagi Profilaktyka zawału serca

Grupy Profilaktyka zawału serca

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...

Grupa Cukier

Grupa Cukier

Masz podwyższony cukier? Nie wiesz jak go obniżyć? Zapytaj o to osoby, którym się to udało. Ponadto, dowiedz się jakie są normy glukozy w zdrowym organizmie i jak ograniczyć...