Propafenon

Propafenon to substancja z grupy leków antyarytmicznych. Działanie leku polega na blokowaniu przepływu jonów sodu w komórkach układu bodźcoprzewodzącego, przez co wygaszane są pobudzenia dodatkowe i zwalnianie jest przewodzenie w obrębie całego układu. Podnosi się próg pobudliwości komórek, czyli wymagania w stosunku do najmniejszej siły impulsu koniecznej do wywołania reakcji komórki.

Propafenon jest wykorzystywany w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, ekstrasystolie nadkomorowe). Lek przynosi dobre efekty u chorych z zaburzeniami rytmu i zespołem WPW.

Jak każdy lek antyarytmiczny, także propafenon może paradoksalnie wywoływać zaburzania rytmu (działanie proarytmiczne). Innym możliwym efektem ubocznym jest wystąpienie bloku przewodzenia.

Propafenon należy do leków, które nie powinny być stosowane u chorych z dodatkowymi, poza arytmią, chorobami serca. Dotyczy to choroby niedokrwiennej serca, przerosty lewej komory serca w wyniku długoletniego nadciśnienia tętniczego i tym podobnych (tzw. choroby organiczne serca).

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Propafenon

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Trzepotanie przedsionków

Trzepotanie przedsionków jest jednym z rodzajów zaburzeń rytmu (arytmii), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością...

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

Ekstrasystolia to inaczej dodatkowy skurcz, wynik przewiedzenia do komór dodatkowego impulsu elektrycznego. Prawidłowy rytm serca...

Polipragmazja

Polipragmazja

Polipragmazja to termin określający sytuację, w której chory przyjmuje jednocześnie więcej niż kilka leków. Niestety, w przypadku...

Tagi Propafenon

Grupy Propafenon

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Migotanie przedsionków

Grupa Migotanie przedsionków

Porozmawiaj o zabiegach likwidujących migotanie przedsionków. Opowiedz jak to schorzenie przebiega u Ciebie i jak sobie z nim radzisz. Zapytaj lub podziel się swoimi...