Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła choroba nerek (PChN), której istotą jest postępujące i nieodwracalne upośledzenie funkcji nerek przyczynia się z znacznym stopniu do rozwoju chorób układu krążenia. Im bardziej uszkodzone są nerki, tym większy negatywny wpływ wywierany jest na serce i naczynia krwionośne. Wśród około 30-50% osób cierpiących na PChN stwierdza się objawy choroby wieńcowej, u takiej samej liczby osób występuje niewydolność serca. Statystycznie około 10% osób rocznie zmagających się z PChN umiera z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Zmiany w układzie krążenia u osób z chorobami nerek

Zmiany w układzie krążenia, jakich można spodziewać się u osób chorujących na przewlekłą chorobę nerek, obejmują przede wszystkim zwiększone ryzyko rozwoju:

 • nadciśnienia tętniczego,
 • niedokrwistości,
 • miażdżycy,
 • niedokrwienia mięśnia sercowego,
 • niewydolności serca,
 • zaburzeń rytmu serca.

Upośledzenie funkcji układu krążenia wynika z licznych zaburzeń metabolicznych i hormonalnych, do jakich dochodzi u osób z zaburzoną funkcją nerek.

Nadciśnienie tętnicze

Wśród nieprawidłowości, które są odpowiedzialne za rozwój nadciśnienia tętniczego u osób z PChN wymienia się:

 • nieprawidłowe wydalanie sodu i wody przez nerki (nadmierne gromadzenie się wody),
 • wzrost uwalniania substancji obkurczających naczynia (skurcz naczyń),
 • niedobór czynników prowadzących do rozszerzania naczyń,
 • zwiększoną aktywność układu współczulnego, prowadzącą do wzrostu ciśnienia tętniczego,
 • liczne zaburzenia hormonalne i metaboliczne oraz zwiększenie sztywności ściany naczyń.

Bardzo ważna u tych chorych jest odpowiednia kontrola wartości ciśnienia tętniczego (docelowo poniżej 130/80). Leczenie obejmuje zarówno leczenie niefarmakologiczne (dieta, wysiłek fizyczny), jak i farmakologiczne. Niewłaściwa kontrola ciśnienia tętniczego przyczynia się u tych chorych do pogarszania się funkcji nerek oraz do rozwoju poważnych powikłań ze strony układu krążenia.

Niedokrwistość

Pojawienie się niedokrwistości u osób chorujących na PChN ma wiele przyczyn, a także konsekwencji.

Wśród przyczyn niedokrwistości należy wymienić:

 • skrócenie czasu przeżycia erytrocytów (wpływ toksyn mocznicowych, hipersplenizm, czyli powiększona śledziona),
 • przewlekłą utratę krwi,
 • upośledzenie erytropoezy - tworzenia krwi (niedobór erytropoetyny, żelaza).
Konsekwencje niedokrwistości obejmują m.in.:
 • obniżenie transportu i wykorzystania tkankowego tlenu,
 • wzrost objętości minutowej serca, przerost mięśnia komór,
 • zmniejszoną wydolność wysiłkową, zmniejszoną siłę i wytrzymałość mięśni,
 • pogorszenie funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Miażdżyca

W przewlekłej chorobie nerek występuje przyspieszone wapnienie naczyń, a przede wszystkim wapnienie blaszek miażdżycowych i błony środkowej naczyń. Przyczyną tego jest nieprawidłowa gospodarka lipidowa oraz wapniowo-fosforanowa. Dochodzi do znacznego spadku podatności naczyń, co przyspiesza rozwój chorób sercowo-naczyniowych.

Niedokrwienie mięśnia sercowego

Dolegliwości dławicowe (ból w klatce piersiowej), pojawiające się u osób chorujących na PchN, mogą wynikać z niedokrwienia mięśnia sercowego. Przeciążenie objętościowe serca, przerost lewej komory serca, niedokrwistość i tachykardia często współwystępujące u tych chorych, sprzyjają rozwojowi zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego.

Niewydolność serca

Upośledzona czynność nerek prowadzi do rozwoju niewydolności serca. Pogłębiana jest dodatkowo przez występujące u chorych na PChN przewodnienie, niedożywienie, niedokrwistość, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz wpływ toksyn mocznicowych.

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca związane z PChN najczęściej wynikają z uszkodzenia mięśnia sercowego w wyniku przerostu lewej komory i włóknienia. Uszkodzony mięsień sercowy może być przyczyną powstawania arytmii (zaburzeń rytmu serca). Ponadto, liczne zburzenia hormonalne i metaboliczne w przebiegu PChN predysponują do tego typu zaburzeń.

Lekarz Tomasz Szafarowski

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Przewlekła niewydolność nerek

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Przetoka dializacyjna

Przetoka dializacyjna, czyli sztuczne połączenie tętnicy z żyłą, umożliwiające pobór i zwrot krwi, stanowi podstawową formę...

Erytropoetyna

Erytropoetyna

Erytropoetyna (EPO) jest glikoproteinowym hormonem peptydowym, którego główną funkcją jest stymulacja różnych etapów erytropoezy...

Dializy

Dializy

Dializoterapia jest dominującą, ogólnodostępną w Polsce metodą leczenia nerkozastępczego. Uszkodzone w znacznym stopniu nerki nie...

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek (ONN) jest nagłym upośledzeniem czynności nerek, w którym dochodzi do spadku przesączania kłębuszkowego...

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek to upośledzenie ich funkcji, przede wszystkim przesączania kłębuszkowego, co objawia się wzrostem gromadzenia...

GFR (przepływ kłębkowy)

GFR (przepływ kłębkowy)

Oznaczanie GFR (glomerular filtration rate) u osób z chorobami nerek ma istotne znaczenie. Uzyskana wartość wskaźnika w sposób...

Kreatynina a choroby nerek

Kreatynina a choroby nerek

Wzrost wartości kreatyniny powyżej normy jest wskaźnikiem pogarszającej się funkcji nerek (powstającej ostrej lub przewlekłej...

Tagi Przewlekła niewydolność nerek

Grupy Przewlekła niewydolność nerek

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...

Grupa Miażdżyca

Grupa Miażdżyca

Grupa dla osób chorujących na miażdżycę. Możesz tutaj porozmawiać o natężeniu i przebiegu choroby oraz o możliwych sposobach leczenia i ich skuteczności.