Przewlekła niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca, przez co do tkanek doprowadzane jest mniej tlenu i składników odżywczych. Wskutek zmniejszonego rzutu serca dochodzi do zastoju krwi w krążeniu systemowym lub płucnym.

Przewlekła niewydolność serca rozwija się w wyniku upośledzenia kurczliwości mięśnia komór, które powstaje na skutek choroby niedokrwiennej serca, kardiomiopatii rozstrzeniowej, przeciążenia komór będącego skutkiem nadciśnienia tętniczego lub wad serca oraz upośledzenia rozkurczu serca wskutek kardiomiopatii przerostowej, restrykcyjnej i chorób osierdzia.

Najczęstszymi przyczynami przewlekłej niewydolności serca są choroba niedokrwienna serca, zawał serca oraz źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze.

Najczęstszymi objawami występującymi u chorych z przewlekłą niewydolnością serca są: zmniejszona tolerancja wysiłku, duszność tzw. orthopnoe (pojawia się po kilku minutach w pozycji leżącej, zmusza chorego do przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej), kaszel, nykturia, czyli nocne oddawanie znacznych ilości moczu, obrzęki (stóp, kostek, u chorych leżących w okolicy lędźwiowo-krzyżowej).

Na podstawie występujących objawów niewydolność serca można podzielić na prawokomorową, w której dominują objawy zastoju krwi w płucach, takie jak duszność, oraz lewokomorową - dominują objawy zastoju w krążeniu systemowym takie jak obrzęki.

Przewlekła niewydolność serca jest chorobą postępującą i prowadzącą do pogarszania się sprawności fizycznej.

Do oceny zaawansowania niewydolności służy skala NYHA. Leczenie przewlekłej niewydolności składa się z postępowania niefarmakologicznego i farmakologicznego. Postępowanie niefarmakologiczne polega na ograniczeniu przyjmowania soli (do 2 g/dobę) i płynów (do 1,5-2 l/dobę), redukcja masy ciała, abstynencja i zaprzestanie palenia papierosów. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków moczopędnych, inhibitorów ACE i ARB, beta-blokerów i glikozydów naparstnicy.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Przewlekła niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Duszność

Duszność

Uczucie duszności jest wynikiem dysproporcji między zapotrzebowaniem organizmu na tlen a możliwością jego dostarczenia do tkanek...

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

Objawy niewydolności serca u osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą...

Tagi Przewlekła niewydolność serca

Grupy Przewlekła niewydolność serca

Grupa Duszność

Grupa Duszność

Grupa dla osób cierpiących na napady duszności zarówno na tle nerwowym jak i kardiologicznym. Dowiedz się od innych użytkowników jak się zachować w trakcie ataku oraz jak z nim...

Grupa Wysiłek

Grupa Wysiłek

Po wysiłku fizycznym miewasz różne dolegliwości? Zastanawiasz się jaki jest związek tych dolegliwości z wysiłkiem? Szybko się męczysz? Porozmawiaj o tym z innymi użytkownikami...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....