Przewodozależne przepływ obwodowy

Przewodozależne przepływ obwodowy to sytuacja, w której krew z naczyń płucnych musi przepływać do aorty, ponieważ lewa komora nie jest w stanie wypompować krwi na obwód.

Przeszkodą dla lewej komory może być koarktacja aorty (odmiana podprzewodowa), wrodzona stenoza zastawki aortalnej lub wrodzony ubytek łuku aorty. Możliwa jest też wrodzona wada budowy samej komory, sytuacja taka nazywany jest wrodzonym niedorozwojem lewego serca.

W przypadku koarktacji aorty, pewien odcinek tętnicy jest znacznie zwężony. Utrudnia to prawidłowy przepływ krwi, zmusza lewą komorę serca do nadmiernej pracy i z czasem prowadzi do przerostu mięśniówki lewej komory. Objawy kliniczne są zależne od stopnia zwężenia. Przy bardzo wąskiej koarktacji konieczna jest drożność przewodu tętniczego. Krew z prawej komory kieruje się wtedy po części do naczyń płucnych a po części do aorty w jej odcinku powyżej zwężenia. Należy pamiętać, że jest to krew żylna, powracająca z obwodu, odtlenowana.

Przerwanie łuku aorty jest to skrajna postać koarktacji, koarktacji której zwężenie jest tak znaczne, że nawet szczątkowy przepływ krwi na danym odcinku jest niemożliwy. Oczywiście w takiej sytuacji drożny przewód Botalla to jedyna możliwość zachowania krążenia obwodowego.

W zespole niedorozwoju lewego serca lewa komora jest niewydolna. W celu zapewnienia odpowiedniego rzutu serca, konieczna jest pomoc prawej komory, która pompuje krew do aorty za pośrednictwem przewodu Botalla.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Przewodozależne przepływ obwodowy

Koarktacja aorty

Koarktacja aorty to zwężenie aorty. Najczęstsza lokalizacja obejmuje zwężenie aorty w miejscu przyczepu więzadła tętniczego,...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i układu krążenia to najczęstsze wady wrodzone, które występują u około 1% żywo urodzonych noworodków. Niewykryte w...

Wady przewodozależne serca

Wady przewodozależne serca to takie wrodzone wady serca u dzieci, przy istnieniu których do życia konieczna jest drożność...

Przewodozależny przepływ płucny

W przypadku wrodzonych wad serca z przewodozależnym przypływem płucnym, drożność przewodu tętniczego jest konieczna, aby krew...

Wady serca

Wady serca

Wady serca mogą być wrodzone lub nabyte. Wrodzone wady serca Wrodzoną wadą serca nazywamy obecność nieprawidłowości w połączenie...

Tagi Przewodozależne przepływ obwodowy

Grupy Przewodozależne przepływ obwodowy

Grupa Zastawka aortalna

Grupa Zastawka aortalna

Cierpisz na niedomykalność zastawki aortalnej? Masz jakieś pytania dotyczące funkcjonowania tej zastawki? Trafiłeś w odpowiednie miejsce. Dołącz do grupy i dowiedz się więcej o...

Grupa Aorta

Grupa Aorta

Aorta jako tętnica główna jest narażona na szereg komplikacji przy chorobach układu krążenia. Porozmawiaj o niedomykalności zastawki aortalnej lub innych wadach aortalnych.

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa dla osób z wrodzoną wadą serca. Możesz tu opowiedzieć o życiu z wadą serca, o lekach, terapiach leczniczych oraz ograniczeniach, jakie wymusza dana wada serca. Dowiedz się...