Przyczyny przewlekłej niewydolności nerek

Przyczyny przewlekłej niewydolności nerek

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest zespołem objawów wynikających z postępującego i nieodwracalnego upośledzenia funkcji nerek. Znaczne zmniejszenie ilości czynnych nefronów, do którego dochodzi w wyniku ich uszkodzenia (stwardnienie kłębuszków, zanik cewek nerkowych, włóknienie śródmiąższowe) może być spowodowane między innymi patologią układu krążenia.

Nefropatia nadciśnieniowa

Nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza długotrwałe i nieprawidłowo leczone jest "cichym zabójcą" dla nerek. Przewlekły wpływ wysokiego ciśnienia panującego w naczyniach doprowadzających krew do nerki przyczynia się do uszkodzenia kłębuszków nerkowych. Uszkodzenie około 50% kłębuszków nerkowych będzie dawało pierwsze objawy przewlekłej niewydolności nerek. Do tego czasu choroba przebiega skrycie.

Podstawą rozpoznania nefropatii nadciśnieniowej jest obraz histopatologiczny badanej nerki. Zmiany dotyczą drobnych naczyń tętniczych i polegają na przeroście warstwy środkowej i wewnętrznej naczynia z miejscowym ich włóknieniem.

Natomiast w naczyniach doprowadzających do kłębuszka gromadzą się złogi hialinowe. Dodatkowo uszkodzenie może obejmować same kłębuszki nerkowe i tkankę cewkowo-śródmiąższową. Kłębuszki najczęściej są małe, zanikowe i zeszkliwiałe. W tkance śródmiąższowej występuje włóknienie z zanikiem cewek nerkowych.

Jak już wspomniano proces toczący się w nerkach długo przebiega bezobjawowo. Czasem pojawia się zmniejszona zdolność zagęszczania moczu i nykturia (częste oddawanie moczu w godzinach nocnych). Pierwszym objawem jest mikro-albuminuria, tj. wydalenie z moczem 30-300 mg albumin (rodzaj białka) na dobę.

U części chorych we wczesnym okresie nefropatii nadciśnieniowej można wykryć hiperurykemię (wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi), a także wzrost wydalania ß2-mikroglobuliny i N-acetylo-ß-D-glukozaminidazy w moczu. Aktualnie uważa się, że mikroalbuminuria jest miernikiem upośledzonej zdolności naczyń wewnątrznerkowych do rozkurczu i prawdopodobnie jest czynnikiem inicjującym proces uszkodzenia tkanki śródmiąższowej nerek oraz cewek nerkowych.

Nefropatia niedokrwienna

Pojęcie "nefropatii niedokrwiennej" oznacza uszkodzenie nerek spowodowane zmniejszoną perfuzją (przepływem) krwi przez nerkę. Jest najczęściej wynikiem istotnych hemodynamicznie zwężeń naczyń nerkowych. Nieprawidłowy przepływ, a co za tym idzie niewystarczające zaopatrzenie w tlen nerki, prowadzi do trwałego zmniejszenia filtracji kłębuszkowej (obniżeniu ulega wskaźnik GFR).

Przyczyną zaburzeń przepływu krwi, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych, w 90% są zmiany miażdżycowe, natomiast w młodszych grupach wiekowych obserwuje się dysplazję włóknisto-mięśniową oraz zmiany zapalne naczyń.

Zmiany prowadzące do zwężenia tętnic nerkowych są przyczyną rozwoju "błędnego koła" w patogenezie rozwoju niewydolności nerek. Gra hormonów, do jakiej dochodzi przyczynia się do rozwoju nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie, które jest niezależnym czynnikiem prowadzącym do uszkodzenia nerek.

Układowe zapalenia naczyń

Układowe zapalenia naczyń są grupą chorób, których istotą jest naciekanie przez leukocyty ścian naczyń prowadząc do ich uszkodzenia. Efektem może być krwawienie, a także ograniczenie przepływu krwi, co w konsekwencji prowadzi do niedokrwienia i martwicy zaopatrywanych przez dane naczynia tkanek.

Choroby, w przebiegu których dochodzi do zajęcia drobnych naczyń nerkowych prowadzą do uszkodzenia tych narządów, rozwoju kłębuszkowych zapaleń nerek, a w konsekwencji do rozwoju niewydolności tego narządu.

Spośród tych chorób warto wymienić:

  • ziarniniakowatość Wegenera,
  • mikroskopowe zapalenie naczyń,
  • zespół Churga i Strauss.

Lekarz Tomasz Szafarowski

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Przyczyny przewlekłej niewydolności nerek

Nefropatia cukrzycowa

Cukrzyca jest chorobą ogólnoustrojową, konsekwencje zaburzeń metabolizmu glukozy ponoszą niemal wszystkie układy ludzkiego...

Przetoka dializacyjna

Przetoka dializacyjna, czyli sztuczne połączenie tętnicy z żyłą, umożliwiające pobór i zwrot krwi, stanowi podstawową formę...

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła choroba nerek (PChN), której istotą jest postępujące i nieodwracalne upośledzenie funkcji nerek przyczynia się z...

Erytropoetyna

Erytropoetyna

Erytropoetyna (EPO) jest glikoproteinowym hormonem peptydowym, którego główną funkcją jest stymulacja różnych etapów erytropoezy...

Dializy

Dializy

Dializoterapia jest dominującą, ogólnodostępną w Polsce metodą leczenia nerkozastępczego. Uszkodzone w znacznym stopniu nerki nie...

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek (ONN) jest nagłym upośledzeniem czynności nerek, w którym dochodzi do spadku przesączania kłębuszkowego...

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek to upośledzenie ich funkcji, przede wszystkim przesączania kłębuszkowego, co objawia się wzrostem gromadzenia...

GFR (przepływ kłębkowy)

GFR (przepływ kłębkowy)

Oznaczanie GFR (glomerular filtration rate) u osób z chorobami nerek ma istotne znaczenie. Uzyskana wartość wskaźnika w sposób...

Kreatynina a choroby nerek

Kreatynina a choroby nerek

Wzrost wartości kreatyniny powyżej normy jest wskaźnikiem pogarszającej się funkcji nerek (powstającej ostrej lub przewlekłej...

Tagi Przyczyny przewlekłej niewydolności nerek

Grupy Przyczyny przewlekłej niewydolności nerek

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.