Zjawisko reentry

Zjawiska reentry, czyli powtórnego wejścia, jest jednym z najczęstszych mechanizmów, w jakich dochodzi do powstawania zaburzeń rytmu serca. Aby zjawisko reentry miało szansę zaistnieć, impuls musi być przewodzony jednocześnie dwiema drogami. Zwykle, jedna z dróg przewodzi impuls z dużą prędkością (droga szybka), druga ze znacznie mniejszą (droga wolna).

W zdrowym sercu impuls elektryczny powstaje w węźle zatokowym, biegnie pojedynczą drogą do węzła przedsionkowo-komorowego i dalej, poprzez pęczek Hisa i jego odnogi do mięśniówki komór. Jeśli przed opisana droga rozdwoi się na pewnym odcinku i po chwili znów połączy, są spełnione warunki do zaistnienie zjawiska reentry. Impuls jest przewodzony dalej, przez ta drogą szybką, trafia do komórek mięśniowych i wywołuje ich skurcz.

Impuls przewodzony drogą wolniejszą natrafia na komórki już pobudzone, więc niezdolne do kolejnej natychmiastowej reakcji. Impuls nie może od tak zniknąć, wraca więc szybka drogą. Jeśli trafi na już "wypoczęte" komórki, pobudza je i wywołuje skurcz.

Jeśli komórki nie są jeszcze zdolne do reakcji (tak zwany okres refrakcji), wzgardzony impuls wraca na drogę wolną. W ten sposób może dojść do zapętlą się impulsu, zakłóca to prawidłowy przepływ kolejnych bodźców.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zjawisko reentry

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Tachykardia zatokowa

Tachykardią nazywamy rytm serca szybszy niż 100 uderzeń na minutę. Tachykardia zatokowa to rytm, którego źródło znajduje się w...

Częstoskurcz

O częstoskurczu mówimy, gdy częstość pracy serca u człowieka dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się...

Tagi Zjawisko reentry

Grupy Zjawisko reentry

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Częstoskurcz

Grupa Częstoskurcz

Grupa dla osób zmagających się z częstoskurczami. Porozmawiaj, podziel się swoimi obserwacjami oraz sposobami na przetrwanie napadów częstoskurczu. Dowiedz się o możliwej...

Grupa Tachykardia

Grupa Tachykardia

Grupa dla osób cierpiących na tachykardię, gdzie mogą podzielić się swoim doświadczeniem i porozmawiać o leczeniu tego schorzenia, przyjmowanych lekach i związanych z nią...