Rehabilitacja pacjentów po przezskórnych interwencjach wieńcowych

Rehabilitacja pacjentów po przezskórnych interwencjach wieńcowych

Przezskórne interwencje na naczyniach wieńcowych są obecnie podstawowym leczeniem ostrych zespołów wieńcowych. Szybkie udrożnienie naczynia ogranicza obszar niedokrwienia mięśnia sercowego, zmniejsza obszar martwicy i znacznie polepsza rokowania. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest angioplastyka balonowa, której elementem może być założenie stentu w zwężonym naczyniu.

Czym jest przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych?

Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest zabiegiem polegającym na poszerzeniu zwężonej tętnicy wieńcowej za pomocą balonu wprowadzonego do tętnicy wieńcowej. Zabieg ten poprzez zmiażdżenie blaszki miażdżycowej i rozciągnięcie ścian naczynia wieńcowego pozwala przywrócić prawidłowy przepływ przez naczynie i przywrócić ukrwienie mięśnia sercowego.

Zabieg angioplastyki rozpoczyna się od nakłucia tętnicy udowej, przez które wprowadza się do zwężonej tętnicy wieńcowej cewnik. Na końcu cewnika znajduje się balon, który umieszcza się w miejscu zwężenia a następnie pompuje. Zniszczoną w ten sposób blaszkę miażdżycową lub skrzeplinę odsysa się, zapobiegając w ten sposób powstawaniu nowych zatorów w naczyniach.

W celu polepszenia wyników PTCA w miejsce po zwężeniu wszczepia się stent. Jest to rodzaj cewki zbudowanej z cienkiej siatki wykonanej najczęściej z metalu. Ma ona za zadanie stworzyć rodzaj rusztowania i zapobiegać powtórnemu rozwojowi zwężenia w tym miejscu. Obecnie wszczepia się także stenty uwalniające leki, które hamują krzepniecie krwi. Takie postępowanie jeszcze bardziej poprawia wyniki leczenia zawałów serca.

Rehabilitacja pacjentów po przezskórnych interwencjach wieńcowych

Przebieg rehabilitacji po przezskórnych interwencjach wieńcowych nie różni się znacząco od modelu rehabilitacji pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Różnice pojawiają się w szpitalnym etapie rehabilitacji. Pierwsza z nich dotyczy okresu unieruchomienia. U pacjentów po zabiegach angioplastyki przez około 24 godziny utrzymywana jest w tętnicy udowej tzw. koszulka naczyniowa. Potrzeba ochrony miejsca ukłucia i utrzymania koszulki zmusza do unieruchomienia pacjenta. Po uzyskaniu w zabiegu powrotu pełnego przepływu przez naczynie, już od drugiej doby można rozpocząć uruchamianie pacjenta.

Uzyskanie pełnej rewaskularyzacji naczynia wieńcowego sprzyja szybszemu zakończeniu usprawniania pacjenta i szybszemu wypisowi do domu. Krótki pobyt w szpitalu zmusza do rozszerzenia zakresu działań rehabilitacyjnych w kolejnych etapach o elementy nieprzeprowadzone w pierwszym etapie. Dotyczy to głównie edukacji, diagnostyki i korygowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz pomocy psychologicznej.

Drugi etap rehabilitacji po PTCA

Drugi etap rehabilitacji powinien rozpocząć się możliwie szybko po wyjściu ze szpitala i trwać 2-3 miesiące. Pacjenci wykonują w tym czasie program ćwiczeń opracowanych na podstawie przeprowadzonej w kilka dni po wyjściu ze szpitala próby wysiłkowej. Program ćwiczeń jest dostosowany do potrzeb, możliwości i stanu zdrowia pacjenta. Na początku programu zaleca się pacjentom stosowanie wysiłków o średniej intensywności. W miarę upływu czasu zwiększa się obciążenie. W tym celu stosuje się zasadę, że zwiększenie intensywności ćwiczeń możliwe jest po tygodniu dobrze tolerowanych ćwiczeń o niższej intensywności.

Trzeci etap rehabilitacji po przezskórnych interwencjach wieńcowych

Trzeci etap rehabilitacji pacjentów po przezskórnych interwencjach naczyniowych nie różni się od ogólnych standardów rehabilitacji kardiologicznej. Głównym zadaniem trzeciego etapu rehabilitacji jest korygowanie czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz zmiana stylu życia pacjenta.

Ćwiczenia fizyczne zalecane w tym etapie rehabilitacji mają na celu korzystnie wpłynąć na gospodarkę lipidową i węglowodanową oraz sprzyjać zmniejszeniu masy ciała. W tym celu zaleca się pacjentom ćwiczenia wytrzymałościowe, zwłaszcza wysiłki ciągłe o średniej intensywności, ale wydłużone w czasie, np. marsze, wykonywane 5 razy w tygodniu. Etap ten nie jest ograniczony czasowo i należy go kontynuować do końca życia.

Sebastian Kuliński

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Rehabilitacja pacjentów po przezskórnych interwencjach...

Angioplastyka (PTCA)

Angioplastyka (PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa) to...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym działaniem mającym na celu prewencję chorób serca, leczenie oraz poprawę jakości...

Tagi Rehabilitacja pacjentów po przezskórnych interwencjach...

Grupy Rehabilitacja pacjentów po przezskórnych interwencjach...

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...

Grupa Rehabilitacja (po operacji serca)

Grupa Rehabilitacja (po operacji serca)

Zastanawiasz się jak wygląda rehabilitacja po operacji na sercu? Ile trwa? Gdzie się ją przeprowadza? Które ośrodki rehabilitacyjne w Polsce lub za granicą są najlepsze? Na te i...

Grupa Angioplastyka

Grupa Angioplastyka

Możesz się tu podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z angioplastyką, obawami przed zabiegiem, rehabilitacją oraz możliwymi powikłaniami pozabiegowymi.