Rehabilitacja po by-passach

Rehabilitacja po by-passach

Rehabilitacja kardiologiczna w przypadku zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass) odgrywa bardzo ważną rolę zarówno przed planowanym zabiegiem jak i po nim, a tym samym momentami odbiega od schematów rehabilitacji innych schorzeń układu krążenia.

Metody operacyjne by-passów

Operacje by-pass, czyli pomostowanie aortalno-wieńcowe, to operacje mające na celu połączenie aorty z naczyniem wieńcowym za zwężeniem tego naczynia. Wskazaniem do operacji są zwężenia naczyń wieńcowych, których nie można zniwelować drogą interwencji przezskórnych. Najczęściej zabiegi wykonuje się metodą klasyczną. W metodzie tej dostęp do serca uzyskuje się po otwarciu klatki piersiowej na długości 20-25 cm cięciem wykonanym przez mostek. Następnie preparuje się naczynie, które ma służyć jako by-pass. Może to być żyła odpiszczelowa pobrana z podudzia pacjenta lub tętnica piersiowa wewnętrzna, która biegnie po przedniej ścianie klatki piersiowej. Zabieg przeprowadza się w krążeniu pozaustrojowym, tzn. że za serce pacjenta pracuje maszyna.

Na czas zespolenia serce pacjenta jest zamykane, schładzane do temperatury 28-30° C, a do jego wnętrza wlewany jest specjalny płyn kardioplegiczny, którego zadaniem jest utrzymanie żywotności komórek mięśnia sercowego. Konieczność zastosowania krążenia pozaustrojowego oraz wykonania cięcia przez mostek wiąże się z ryzykiem rozwoju zakażenia, dłuższego gojenia się rany, zaburzeń krzepnięcia krwi, powstania zaburzeń neurologicznych i potrzebą dłuższego przebywania w szpitalu. Wpływa to w znaczący sposób na przebieg rehabilitacji.

Rehabilitacja po by-passach

Rehabilitacja kardiologiczna odgrywa ważną rolę zarówno przed, jak i po zabiegu operacyjnym. Rehabilitacja w okresie przedoperacyjnym ma na celu zmniejszenie ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych, zmniejszenie ryzyka powikłań ze strony układu oddechowego, utrzymanie sprawności mięśni obwodowych w celu szybkiego uruchomienia pacjenta po zabiegu, minimalizację stresu pooperacyjnego. Kiedy zabieg przeprowadzany jest w trybie planowym możliwe jest odpowiednie przygotowanie pacjenta w trakcie rehabilitacji domowej bądź ambulatoryjnej. Problem pojawia się, gdy zabieg trzeba przeprowadzić w trybie pilnym. Jednak nawet gdy na rehabilitację przedoperacyjną jest kilka godzin, rehabilitanci przeprowadzają z pacjentem ćwiczenia, które pomogą mu w pierwszym okresie po zabiegu.

Przygotowanie do by-passów

Na przygotowanie pacjenta do operacji pomostowania aortalno-wieńcowego składa się edukacja pacjenta o zabiegu i trudnościach okresu pooperacyjnego, trening mięśni oddechowych, nauka oddychania torem brzusznym, który oszczędza przecięty mostek, nauka efektywnego kaszlu, nauka siadania z ochroną mostka, lekkie ćwiczenia fizyczne dostosowane do stanu chorego oraz przygotowanie psychologiczne w celu zmniejszenia lęku i tym samym zminimalizowania stresu.

Operacja pomostowania jest zabiegiem bardzo rozległym, stwarzającym możliwość rozwoju szeregu powikłań, które utrudniają proces rehabilitacji. Problemem są także konsekwencje operacji, zwłaszcza dolegliwości bólowe klatki piersiowej, stawów barkowych, kręgosłupa i kończyn dolnych, które utrudniają chorym oddychanie, kaszel, poruszanie się i samodzielność. Do tego dołączają się rany pooperacyjne, które mogą być różnie zlokalizowane i być różnie rozległe. Wymagają przez to specyficznej pielęgnacji i utrudniają wykonywanie niektórych ćwiczeń ruchowych.

Po operacji by-passów

We wczesnym okresie pooperacyjnym do najważniejszych zadań rehabilitacji należy zapobieganie powikłaniom płucnym, odleżynom, przeciwdziałanie powstawaniu zatorów, zaników mięśniowych i przykurczom. W tym celu zadaje się pacjentowi ćwiczenia oddechowe (oddychanie torem brzusznym), wykonuje się toaletę drzewa oskrzelowego (oklepywanie, dmuchanie przez słomkę do butelki napełnionej wodą, odpowiednie ułożenie, pobudzanie kaszlu), ćwiczenia kończyn dla profilaktyki przeciwzakrzepowej. W ćwiczeniach ważne jest, aby unikać ćwiczeń rozciągających klatkę piersiową i ćwiczeń na brzuchu. Po ustabilizowaniu się stanu klinicznego pacjenta dąży się do jak najszybszego uruchomienia pacjenta, tak aby w ciągu 7-10 dni osiągnął samodzielność, która pozwoli mu opuścić oddział kardiochirurgiczny.

Drugi etap rehabilitacji po zabiegu rozpoczyna się około 10 dni po zabiegu i powinien trwać około 6 tygodni. Wykonywane ćwiczenia mają na celu poprawienie ogólnej kondycji chorego. W 3 tygodniu po zabiegu wykonywana jest u chorych próba wysiłkowa, na podstawie której są kwalifikowani do odpowiedniego rodzaju treningu. Należy pamiętać, aby ćwiczenia rozciągające mostek wykonywać nie wcześniej niż 3 miesiące po zabiegu. Etap trzeci przeprowadzany jest zgodnie z ogólnymi schematami rehabilitacji kardiologicznej.

Sebastian Kuliński

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Rehabilitacja po by-passach

By-passy

Operacja wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-passy, operacja pomostowania aortalno-wieńcowego, CABG, bajpasy)...

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym działaniem mającym na celu prewencję chorób serca, leczenie oraz poprawę jakości...

Tagi Rehabilitacja po by-passach

Grupy Rehabilitacja po by-passach

Grupa By-passy

Grupa By-passy

Masz mieć niedługo operację by-passów? Boisz się zabiegu? Zastanawiasz się jak wygląda życie po operacji by-passów? Dowiedz się jak to jest od setek osób, które już to przeszły....

Grupa Rehabilitacja (po operacji serca)

Grupa Rehabilitacja (po operacji serca)

Zastanawiasz się jak wygląda rehabilitacja po operacji na sercu? Ile trwa? Gdzie się ją przeprowadza? Które ośrodki rehabilitacyjne w Polsce lub za granicą są najlepsze? Na te i...

Grupa By-passy w Ochojcu

Grupa By-passy w Ochojcu

Jesteś pacjentem Kliniki w Ochojcu? Obawiasz się założenia by-passów? Nie wiesz czego oczekiwać po operacji? Zastanawiasz się kiedy zabieg ten jest konieczny? Na ten i wiele...