Rehabilitacja po zawale serca skuteczna po udarze i przemijającym ataku niedokrwiennym

Rehabilitacja po zawale serca skuteczna po udarze i przemijającym ataku niedokrwiennym

Rehabilitacja po zawale, która ma pomóc w uniknięciu problemów z sercem w przyszłości, jest w podobnym stopniu skuteczna u osób, które przeszły przemijający atak niedokrwienny lub łagodny udar. Mimo iż przemijający atak niedokrwienny nie powoduje znacznych uszkodzeń mózgu, jest to sygnał ostrzegawczy, że dana osoba jest w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia kolejnych udarów, które nierzadko przyczyniają się do niepełnosprawności.

Badania nad skutecznością rehabilitacji

Naukowcy podkreślają, że wiele czynników wpływających na ryzyko zawału serca, czyli wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów, niska wydolność wysiłkowa oraz wysokie ciśnienie krwi, ma duże znaczenie także w przypadku udaru mózgu. Rehabilitacja po zawale serca opiera się na przeciwdziałaniu tym czynnikom, dlatego badacze zadali sobie pytanie, czy nie byłaby ona skuteczna również u osób po przemijającym ataku niedokrwiennym lub łagodnym udarze. Zespół naukowców ocenił ryzyko problemów z sercem u 100 pacjentów, którzy w minionym roku doznali łagodnego udaru lub przemijającego ataku niedokrwiennego. Osoby te uczestniczyły w programie rehabilitacji przez około 7,5 miesiąca, po czym ponownie oceniono ich czynniki ryzyka. Proces rehabilitacji obejmował przyjmowanie leków, edukację żywieniową, zerwanie z nałogiem nikotynowym oraz kontakty z psychologiem w celu opanowania umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciem oraz depresją. Osiemdziesiąt osób ukończyło rehabilitację.

Wyniki badań nad efektywnością rehabilitacji

U osób po łagodnym udarze lub przemijającym ataku niedokrwiennym, które ukończyły program rehabilitacji ryzyko wystąpienia dalszych problemów zdrowotnych wyraźnie zmalało. Szczytowa wydolność wysiłkowa poprawiła się średnio aż o 31%. Poziom cholesterolu spadł średnio o 11,6 mg/dl, a trójglicerydów aż o 23,9 mg/dl. O ile poziom tak zwanego "złego" cholesterolu spadł o 9,3 mg/dl, poziom "dobrego" cholesterolu wzrósł o 2,3 mg/dl. Obwód talii u badanych zmalał o 2,5 cm, wskaźnik BMI zmalał, a waga spadła średnio o 14,5 kg. Skurczowe ciśnienie krwi zmalało o 3 mm Hg, a rozkurczowe ciśnienie krwi zmniejszyło się o 2 mm Hg. Ponadto znaczna liczba osób biorących udział w badaniu rzuciła palenie. Dzięki rehabilitacji aż 11 osób, które były w grupie umiarkowanego lub wysokiego ryzyka śmierci w ciągu najbliższego roku znalazły się w grupie najniższego ryzyka.

Mimo iż przemijający atak niedokrwienny oraz łagodny udar mogą wydawać się stosunkowo niegroźne, naukowcy ostrzegają, że są to dzwonki alarmowe przed poważnym udarem lub zawałem serca. Przeprowadzone badanie wykazało, że dzięki rehabilitacji i towarzyszącym jej zmianom w trybie życia możliwe jest uniknięcie zarówno kolejnego zawału, jak i udaru. Aby potwierdzić wyniki badań, naukowcy wykonują badania z randomizacją, porównując efekty rehabilitacji osób po przemijającym ataku niedokrwiennym lub łagodnym udarze do wyników z grupy kontrolnej, która nie uczestniczyła w rehabilitacji.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Rehabilitacja po zawale serca skuteczna po udarze i...

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

HDL Cholesterol

HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości (High Density Lipoproteins) odpowiedzialna jest za transport powrotny...

Triglicerydy (trójglicerydy)

Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów (trójglicerydów) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest...

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od...

Tagi Rehabilitacja po zawale serca skuteczna po udarze i...

Grupy Rehabilitacja po zawale serca skuteczna po udarze i...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.