Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od ewentualnych chorób współistniejących.

Odchodzi się jednak od niegdyś zalecanego fotelowego trybu życia. Rozsądnie rozplanowana aktywność fizyczna działa pozytywnie nie tylko na psychikę człowieka, co i tak nie jest bez znaczenia, ale przede wszystkim działa pozytywnie na naczynia wieńcowe. Wysiłek, czy w ogóle aktywność fizyczna, stanowią bodziec do wytwarzania obocznego krążenie wieńcowego. Powstają nowe połączenia, drobne naczynia, które mogą zaopatrywać w krew obszary zagrożone zawałem.

Plan rehabilitacji powinien być ustalony w uzgodnieniu z rehabilitantem oraz w oparciu o wyniki test wysiłkowego wykonanego w kilka tygodni po zawale serca. Optymalne jest ustalenie natężenia wysiłku, który mobilizuje przemiany beztlenowe, niekorzystne dla organizmu. Aktywność fizyczną planuje się tak, aby nie osiągać progu przemian beztlenowych. Przeciwwskazane są wysiłki statyczne, izometryczne. Wskazana jest natomiast częste spacerowanie.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Rehabilitacja po zawale serca

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Dorzut zawału serca

Dorzut zawału serca jest to powiększenie obszaru martwicy mięśnia sercowego o nową tkankę martwiczą. Dorzutowi zawału towarzyszy...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

Badanie wysiłkowe EKG (test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku...

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny reakcji mięśnia sercowego na wysiłek...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca powinna przede wszystkim być ukierunkowana na przeciwdziałanie chorobom sercowo-naczyniowym, które do...

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym działaniem mającym na celu prewencję chorób serca, leczenie oraz poprawę jakości...

Tagi Rehabilitacja po zawale serca

Grupy Rehabilitacja po zawale serca

Grupa Wysiłek

Grupa Wysiłek

Po wysiłku fizycznym miewasz różne dolegliwości? Zastanawiasz się jaki jest związek tych dolegliwości z wysiłkiem? Szybko się męczysz? Porozmawiaj o tym z innymi użytkownikami...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Rehabilitacja (po operacji serca)

Grupa Rehabilitacja (po operacji serca)

Zastanawiasz się jak wygląda rehabilitacja po operacji na sercu? Ile trwa? Gdzie się ją przeprowadza? Które ośrodki rehabilitacyjne w Polsce lub za granicą są najlepsze? Na te i...