Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

Układ renina - angiotensyna - aldosteron (układ RAA) jest jednym ze skomplikowanych łańcuchów wzajemnych zależności w naszym organizmie, który odgrywa bardzo istotną rolę między innymi w rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu mięśnia sercowego.

Renina jest związkiem produkowanym w nerkach, wpływa na powstawanie angiotensyny I. Im więcej reniny tym więcej angiotensyny I, która z kolei, dzięki enzymowi konwertazie, przechodzi w angiotensynę II. Ten związek ma bardzo liczne działania na nasz organizm, miedzy innymi kurczy naczynia (co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego) i przyczynia się do tak zwanego remodelingu mięśnia sercowego. Powoduje także wzrost produkcji aldosteronu w nadnerczach.

Aldosteron z kolei wpływa między innymi na nerki i skłania je do oszczędzania sodu. Sód zatrzymuje wodę w naczyniach i przez to także przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego.

W przewlekłym nadciśnieniu tętniczym dochodzi do uszkodzenia nerek, przepływa przez nie mniejsza ilość krwi. Nerki bronią się wydzielając większe ilości reniny, co paradoksalnie pogarsza tylko sytuacje.

Dlatego w nadciśnienia tętniczego sięga się po kombinacje rożnych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron:

  • inhibitory konwertazy angiotensyny blokują powstawanie angiotensyny drugiej;
  • beta-blokery między innymi zmniejszają ilość wydzielanej reniny;
  • nowe leki z grupy sartanów blokują działania już powstałej angiotensyny drugiej;
  • wykorzystuje się także leki blokujące działanie aldosteronu.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Układ renina-angiotensyna-aldosteron

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Atenolol

Atenolol jest związkiem z grupy beta-blokerów (beta-adrenolityków). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, są lekami blokującymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje...

Losartan

Losartan to lek z grupy sartanów - antagonistów (blokerów) receptora dla angiotensyny drugiej. Losartan wpływa na układ...

Perindopryl

Perindopryl to związek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny drugiej (ACE-I). Leki z grupy inhibitorów konwertazy...

Ramipril

Ramipril to substancję z grupy inhibitorów (blokerów) enzymu konwerującego angiotensynę pierwszą (ACE–I). [[ranking]] Cała...

Aliskiren

Aliskiren to międzynarodowa nazwa nowego leku hipotensyjnego, zarejestrowanego przez amerykańską FDA (Food and Drug...

Hiperaldosteronizm wtórny

Hiperaldosteronizm wtórny to stan zwiększonego wydzielania aldosteronu, wynikający z zaburzenia układu reninowo-angiotensynowego...

Tagi Układ renina-angiotensyna-aldosteron

Grupy Układ renina-angiotensyna-aldosteron

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Przerost serca

Grupa Przerost serca

Duże nie zawsze oznacza zdrowe. Tak jest też w przypadku serca, które może ulec przerostowi, np. na skutek uprawianego sportu. Dowiedz się więcej o przyczynach i konsekwencjach...