Rodzaj znieczulenia a powikłania po operacji tętniaka wewnątrznaczyniowego

Rodzaj znieczulenia a powikłania po operacji tętniaka wewnątrznaczyniowego

Naukowcy ustalili bezpieczniejszą i mniej kosztowną metodę znieczulania pacjentów poddawanych naprawczej operacji wewnątrznaczyniowej. Zabieg jest wykonywany między innymi w leczeniu tętniaka aorty brzusznej – powszechnie występującej, często bezobjawowej choroby, która bez podjęcia leczenia może być śmiertelna. Badacze ustalili, że zastosowanie mniej inwazyjnego dordzeniowego, zewnątrzoponowego lub miejscowego znieczulenia jest korzystniejsze dla pacjenta niż znieczulenie ogólne podczas naprawczej operacji wewnątrznaczyniowej tętniaka aorty brzusznej.

Leczenie operacyjne tętniaka

Tętniaki aorty to nieprawidłowe wybrzuszenia na ściankach aorty – największej tętnicy w ciele człowieka. Aorta doprowadza bogatą w tlen krew od serca do pozostałych części ciała. Największa tętnica rozciąga się od serca przez klatkę piersiową i brzuch, po czym rozdziela się na naczynia krwionośne biegnące w obydwu nogach. Mimo iż tętniak może rozwijać się w dowolnym miejscu w aorcie, najczęściej pojawia się w okolicy brzucha. Tętniaki są groźne, ponieważ mogą pęknąć, powodując zagrażające życiu krwawienie wewnętrzne. Ryzyko pęknięcia tętniaka wzrasta z każdym rokiem, gdyż zwiększa się jego rozmiar. Jeśli tętniak jest wykryty odpowiednio wcześnie, stosuje się leczenie operacyjne.

Podnerkowy tętniak aorty brzusznej występuje u około 95% osób dotkniętych tętniakiem. Na jego wystąpienie najbardziej narażeni są mężczyźni po 60. roku życia. Aż 80-90% osób, u których doszło do pęknięcia tętniaka, umiera. W związku z tym lekarze podkreślają konieczność podjęcia leczenia. Przełomem w terapii tętniaka okazała naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa tętniaka, która pozwala uzyskać zamierzony efekt poprzez wykonanie zaledwie dwóch małych nacięć w pachwinie. Dotychczas w trakcie operacji stosowane było znieczulenie ogólne, ale wiąże się ono niekiedy z ryzykiem wystąpienia zapalenia płuc, koniecznością zastosowania sztucznego oddychania oraz z innymi powikłaniami płucnymi. Można zastosować także inne metody znieczulania, na przykład znieczulenie miejscowe, połączenie znieczulenia miejscowego ze środkiem uspokajającym, znieczulenie dordzeniowe lub zewnątrzoponowe. Według przeprowadzonych niedawno badań te metody przyczyniają się do krótszego pobytu pacjenta w szpitalu i mniejszej liczby powikłań płucnych.

Badania nad metodami znieczulania

Naukowcy zgromadzili dane dotyczące 6,009 pacjentów poddanych naprawczej operacji wewnątrznaczyniowej tętniaka w latach 2005-2008. U 4,868 osób zastosowano znieczulenie ogólne, 419 pacjentom podano znieczulenie dordzeniowe, 331 osobom znieczulenie zewnątrzoponowe, a 391 pacjentom znieczulenie miejscowe. Następnie badacze ocenili poziom śmiertelności, zachorowalności oraz długość pobytu w szpitalu. Okazało się, że zastosowanie znieczulenia ogólnego wiązało się z większym ryzykiem powikłań płucnych niż wykorzystanie znieczulenia dordzeniowego i miejscowego. Pacjenci, którzy byli znieczuleni ogólnie spędzali w szpitalu po operacji o 10% więcej czasu niż osoby po znieczuleniu dordzeniowym, i aż o 20% więcej czasu niż pacjenci po znieczuleniu miejscowym.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Rodzaj znieczulenia a powikłania po operacji tętniaka...

Tętniak rozwarstwiający aorty

Tętniak rozwarstwiający aorty jest to pęknięcie błony środkowej ściany aorty. Najczęściej dochodzi do powstania tętniaka...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP - Intra-Aortic Balloon Pump) jest metodą mechanicznego wspomagania krążenia. Kontrapulsacja...

Tętniak aorty brzusznej

Odcinek brzuszny to najczęstsza lokalizacja tętniaka aorty. Przyczyną poszerzenia się światła naczynia oraz powstania tętniaka są...

Tagi Rodzaj znieczulenia a powikłania po operacji tętniaka...

Grupy Rodzaj znieczulenia a powikłania po operacji tętniaka...

Grupa Aorta

Grupa Aorta

Aorta jako tętnica główna jest narażona na szereg komplikacji przy chorobach układu krążenia. Porozmawiaj o niedomykalności zastawki aortalnej lub innych wadach aortalnych.

Grupa Tętniak

Grupa Tętniak

Grupa dla osób ze zdiagnozowanym tętniakiem naczyń krwionośnych. Możesz tu porozmawiać o swoich dolegliwościach, leczeniu i zabiegach, a także ryzyku jaki ze sobą niosą.

Grupa Zatorowość płucna

Grupa Zatorowość płucna

Porozmawiaj o przyczynach, objawach, przebiegu leczenia i rehabilitacji przy zatorowości płucnej. Podziel się swoim doświadczeniem i zadaj pytania innym użytkownikom.