Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

Serce bije szybciej i mocniej kiedy znajdujemy się w sytuacji stresowej. Jeśli stres jest krótkotrwały wywołuje on tzw. reakcję walcz lub uciekaj, która umożliwia szybką odpowiedź zarówno fizyczną jak i emocjonalną na daną sytuację. Jednak jeśli stres jest długotrwały może on doprowadzić do uszkodzenia serca. Dwa raporty sporządzane w laboratorium Andrew Marksa na nowojorskim Uniwersytecie Columbia odpowiadają na pytania jakie mechanizmy są odpowiedzialne za zaburzenia serca podczas stresu.

Wnioski opisane w pierwszym raporcie

Poprzednie dane opracowane w laboratorium Marksa wskazywały, że za reakcję serca na stres odpowiedzialna jest modyfikacja białka RyR2. W czasie sporządzania pierwszego raportu Marks ze swoimi współpracownikami przeprowadził eksperyment na myszach. W organizmach gryzoni serynę 2808 zastąpiono elementem, który nie ulega fosforylacji. Okazało się wtedy, że odpowiedzią serca na krótkotrwały stres wcale nie jest mocniejsze i szybsze bicie serca.

W ramach podsumowania naukowcy stwierdzili, że fosforylacja RyR2 w serynie 2808 jest istotna w czasie reakcji organizmu na stres.

Wnioski przedstawione w drugim raporcie

W drugim badaniu w organizmach myszy serynę 2808 zastąpiono elementem, który imitował fosforylację seryny. Reakcją gryzoni były problemy z sercem postępujące wraz z wiekiem. Można było złagodzić skutki zaburzeń podając zwierzętom beta-blokery (środki stosowane w leczeniu chorób serca).

Jako wniosek wysnuto tezę, że beta-blokery wpływają na fosforylację RyR2 i dlatego są skuteczne w leczeniu zaburzeń serca.

Stres jest nieodłącznym towarzyszem współczesnego człowieka. Dobrze jest poznać wpływ stresu na organy wewnętrzne, a szczególnie na serce, które cierpi najbardziej. Może gdy poznamy te mechanizmy będziemy w stanie bronić się przed zgubnym wpływem stresu, gdyż liczenie na wyeliminowanie stresu z codziennego życia może być tylko pobożnym życzeniem.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, są lekami blokującymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje...

Stres częstą przyczyną zawału

Stres częstą przyczyną zawału

Specjaliści alarmują, że obniża się średnia wieku zawałowca. Jeszcze niedawno wynosiła 50 lat, dziś zawał serca zdarza się już u...

Tagi Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

Grupy Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

Grupa Stres

Grupa Stres

Żyjesz w stresie? Zastanawiasz się czy dokuczające Ci dolegliwości mają z nim związek? Porozmawiaj z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji i dowiedz się jak stres...