Rytm zatokowy

Rytm zatokowy to prawidłowy rytm zdrowego serca.

Pobudzenie powstaje w węźle zatokowym, następnie rozprzestrzenia się po mięśniówce przedsionków, przechodzi przez węzeł przedsionkowo-komorowy do pęczka Hisa i jego odnogami odpowiednio do prawej i lewej komory serca, pobudzając najpierw mięśniówkę przegrody międzykomorowej, następnie okolice koniuszka serca (głównie mięśniówka lewej komory) i resztę mięśnia obu komór.

Rytm serca jest jednym z podstawowych elementów oceny pracy serca i układu bodźcoprzewodzącego. Oceny tej dokonuje się na podstawie wyniku badania EKG. Dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest występowanie regularnych załamków P (odzwierciedlają depolaryzacje przedsionków) oraz występowania regularnych zespołów QRS (depolaryzacja komór) po każdym załamku P.

Ponadto załamki P muszą być dodatnie we wszystkich odprowadzeniach poza kanałem aVR, gdzie muszą być ujemne. Dodatni lub ujemny załamek (do góry lub do dołu w stosunku do głównej linii zapisu EKG) dostarcza nam informacji o kierunkach rozchodzenia się pobudzeń elektrycznych w sercu.

W przypadkach rożnego typu zaburzeń rytmu, na przykład w migotaniu przedsionków, leczenie może mieć na celu właśnie przywrócenie rytmu zatokowego serca.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Rytm zatokowy

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych...

Tagi Rytm zatokowy

Grupy Rytm zatokowy

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...

Grupa Załamek

Grupa Załamek

W opisie EKG często pojawia się określenie załamka. Dowiedz się czym jest załamek i jak interpretować jego anomalie w pracy serca.