Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

Osoby w wieku 80 lat i więcej można skutecznie i bezpiecznie leczyć na nadciśnienie tętnicze - wynika z międzynarodowych badań przedstawionych na konferencji prasowej w Warszawie.

Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą chorobą układu krążenia, znacznie zwiększającą ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich przyczyn zgonów ludzi na świecie - przypomniał prof. Zbigniew Gaciong z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarze szacują, że w grupie po 80. roku życia nadciśnienie ma niemal 90 proc. osób.

Dotychczas specjaliści nie byli jednak pewni, czy osoby w wieku 80 lat i starsze mogą odnosić podobne korzyści z leczenia nadciśnienia, co osoby młodsze - wyjaśnił kardiolog. "Nie wiedzieliśmy, czy korzyści płynące z leczenia nadciśnienia w grupie osób po 80. roku życia przeważają nad ryzykiem powikłań; nie wiedzieliśmy także, czym i jak leczyć tych pacjentów" - mówił.

Z dostępnych danych wynikało, że choć leczenie nadciśnienia po 80-tce zmniejsza ryzyko udaru mózgu czy zawału, to nie obniża śmiertelności w tej grupie, a nawet paradoksalnie może ją podnosić. Wiadomo bowiem, że gwałtowne spadki ciśnienia u osób w podeszłym wieku grożą częstszymi upadkami i złamaniami kości udowej, a z tym wiąże się większe ryzyko zgonu - tłumaczył prof. Krzysztof Narkiewicz z Akademii Medycznej w Gdańsku.

Według prof. Narkiewicza, dopiero wyniki międzynarodowych badań o skrótowej nazwie HYVET, o których poinformowano 31 marca na ostatnim Kongresie American College of Cardiology, dowiodły, że leczenie nadciśnienia u osób po 80-tce jest skuteczne i bezpieczne.

Badaniami objęto niemal 4 tys. pacjentów z nadciśnieniem po 80. roku życia z Australii, Chin, Europy Zachodniej i Wschodniej oraz Tunezji. Losowo przydzielono ich do jednej z dwóch grup: otrzymującej lek moczopędny indapamid o powolnym uwalnianiu w dawce 1,5 mg lub do grupy kontrolnej, której podawano placebo. Ponad 80 proc. osób leczonych indapamidem wymagała tez podawania innego leku na nadciśnienie - inhibitora konwertazy angiotensyny.

"Badania zaplanowano na 5 lat, ale ponieważ efekty terapii były bardzo dobre, ze względów etycznych przerwano je po około 2 latach" - podkreślił prof. Narkiewicz, który jest sekretarzem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i był członkiem niezależnej komisji ds. monitorowania danych badania HYVET.

Okazało się bowiem, że dzięki zastosowanej terapii śmiertelność pacjentów spadła o 28 proc., liczba zgonów z powodu udarów mózgu zmniejszyła się o 45 proc., a częstość występowania niewydolności serca spadła aż o 72 proc. Według prof Narkiewicza, chorzy bardzo dobrze tolerowali leczenie i tylko pojedyncze osoby nie ukończyły badania.

Co ważne, efekty tej terapii uzyskuje się bardzo szybko, dzięki czemu można zapewnić starszym ludziom dłuższe życie lepszej jakości - bez kalectwa i powikłań - podkreślił prof. Gaciong.

Wyniki badań HYVET zostały opublikowane na łamach pisma "New England Journal of Medicine".

Ze statystyk wynika, że na nadciśnienie tętnicze cierpi prawie 30 proc. Polaków, a tylko 12 proc. z nich ma postawioną prawidłową diagnozę i jest prawidłowo leczonych. W 2000 roku na świecie żyło niemal 1 mld osób z nadciśnieniem, a w związku ze starzeniem się społeczeństw liczba ta będzie ciągle rosła. Naukowcy szacują, że do roku 2025 może ona wzrosnąć o kolejne 560 mln osób.

Nauka w Polsce PAP, Joanna Morga, 2008-04-08

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Lecz nadciśnienie skutecznie

Lecz nadciśnienie skutecznie

Na nadciśnienie tętnicze, główny czynnik ryzyka udarów mózgu i zawałów serca, cierpi w Polsce 9 mln osób. Tylko u 20 proc....

Nadciśnienie leczone operacyjnie

Nadciśnienie leczone operacyjnie

Przeprowadzona w London Chest Hospital pionierska operacja leczy nadciśnienie tętnicze - informuje "Daily Telegraph". Trwający...

Tagi Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

Grupy Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...