Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

Wyniki przeprowadzonej niedawno metaanalizy wskazują, że przezskórna implantacja stentu nie zmniejsza ryzyka śmierci, zawału mięśnia sercowego, nieplanowanej rewaskularyzacji lub dusznicy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową skuteczniej niż leki. W przypadku pacjentów z nienasilającą się chorobą wieńcową lepszą metodą leczenia są więc popularne medykamenty.

Badania nad skutecznością stentów

Kilka z przeprowadzonych niedawno badań wykazało, że początkowa przezskórna implantacja nie jest bardziej skuteczna niż stosowanie leków u pacjentów z nieostrą postacią choroby wieńcowej. Mimo to tylko 44% pacjentów jest leczonych w optymalny sposób przed poddaniem się implantacji stentów. Dzieje się tak, ponieważ stenty uchodzą za bardziej efektywną metodę leczenia. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy są one faktycznie skuteczniejsze. W tym celu przeprowadzili dokładną analizę, w której porównali efektywność stentów oraz leków ze skutecznością samych medykamentów u pacjentów ze stabilną postacią choroby wieńcowej. Metaanaliza obejmowała wyłącznie badania kliniczne z randomizacją i minimalnym okresem monitorowania badanych wynoszącym rok. Co najmniej połowa badanych była poddana wszczepieniu stentów. Stosowane przez uczestników badania leki to: kwas acetylosalicylowy, beta-blokery, inhibitory ACE oraz statyny. Kryteria stawiane badaniom spełniało osiem badań, w których uczestniczyło 7229 osób leczonych w latach 1997-2005. Z tej grupy 3617 pacjentów przeszło przezskórny zabieg wszczepienia stentów, a 3612 osób stosowało wyłącznie leki. W ciągu kolejnych kilku lat 649 osób zmarło, 322 osoby w grupie po wszczepieniu stentów i 327 osób stosujących leki.

Wyniki badań nad efektywnością stentów

Zawał serca niezakończony śmiercią pacjenta dotknął 323 osoby po wszczepieniu stentów i 291 osób przyjmujących leki. U 774 pacjentów w grupie po implantacji konieczna była nieplanowana rewaskularyzacja, z kolei w grupie osób stosujących leki potrzeba przeprowadzenia zabiegu wystąpiła u 1049 osób. Dane dotyczące dusznicy były dostępne tylko u 4122 badanych. Różnica pomiędzy obiema grupami była znów nieznaczna: 29% w grupie po wszczepieniu stentów i 33% w grupie stosującej leki.

Wyniki metaanalizy są jednoznaczne – przezskórna implantacja stentów nie zmniejsza śmiertelności wśród pacjentów poprzez poprawę przepływu krwi do serca lub przez stabilizację blaszek u chorych z dusznicą. Nie poprawia również funkcjonowania serca i stabilności elektrofizjologicznej u pacjentów z zablokowaną tętnicą po zawale. Nawet 76% pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową może uniknąć konieczności wszczepienia stentów, jeśli są leczeni w optymalny sposób dostępnymi lekami.

Joanna Brodziak

Źródło: Cardiology News

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

Podstawowa kwalifikacja stentów dzieli je na dwie grupy: metalowe (BMS - Bare Metal Stent) oraz pokrywane lekiem (DES - Drug...

Tagi Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

Grupy Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Stent

Grupa Stent

Opowiedz o swoim życiu z założonym stentem, wskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i rehabilitacji. Podziel się swoim doświadczeniem lub zapytaj o zakładanie stentów innych...

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...