Skutki odstawienia statyn przez pacjentów z RZS

Skutki odstawienia statyn przez pacjentów z RZS

Badanie przeprowadzone przez kanadyjskich naukowców wykazało, że pacjenci dotknięci reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), którzy przerywają terapię statynami są bardziej narażeni na śmierć w wyniku choroby układu krążenia oraz innych przypadłości. Autorzy badania podkreślają rolę systematycznego przyjmowania statyn w zmniejszaniu ryzyka śmierci na skutek choroby układu sercowo-naczyniowego.

Następstwa reumatoidalnego zapalenia stawów

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że reumatoidalne zapalenie stawów dotyka nawet 1% populacji w krajach rozwiniętych. Badania wykazały, że odsetek zgonów jest o 1,5 raza większy w grupie chorych na RZS niż wśród pozostałych osób. Główną przyczyną śmierci wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów jest choroba układu krążenia. Obecnie w leczeniu chorych z RZS powszechnie stosuje się statyny – leki obniżające poziom cholesterolu i korzystnie wpływające na stan serca. Statyny są stosowane, ponieważ chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów są w większym stopniu narażeni na chorobę serca. Wcześniejsze badanie wykazało, że 38% pacjentów z RZS na stałe odstawia statyny, co prowadzi u nich do zwiększenia ryzyka zawału serca o 67%. Nowe badanie potwierdza szkodliwość przerwania terapii statynami. Kanadyjscy naukowcy wykorzystali dane z archiwów the British Columbia Ministry of Health i zidentyfikowali 37 151 pacjentów z RZS, którzy korzystali z opieki medycznej pomiędzy styczniem 1996 roku i marcem 2006 roku. W grupie tej 4102 osoby przyjmowały statyny. Badacze określili przerwanie leczenia statynami jako niestosowanie ich przez co najmniej trzy miesiące.

Wyniki badań nad odstawieniem statyn

Średnia wieku pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów wynosiła 67 lat, przy czym 60% osób stanowiły kobiety. Naukowcy monitorowali stan 16 144 pacjentów. Okazało się, że około 45% pacjentów przyjmujących statyny przerywało terapię statynami co najmniej raz w ciągu czterech lat. Badacze zanotowali 467 zgonów, w tym 198 z powodu choroby układu krążenia. W grupie osób zmarłych w związku z chorobą układu sercowo-naczyniowego 31% pacjentów umarło w wyniku zawału serca, a 15% z powodu udaru.

Dalsza analiza danych pozwoliła ustalić, że przerwanie leczenia statynami ma związek z 60% większym ryzykiem śmierci na skutek choroby układu sercowo-naczyniowego, a także z 79% większym prawdopodobieństwem zgonu z innego powodu. Na ryzyko zgonu nie miał wpływ moment rozpoczęcia leczenia statynami, wiek lub płeć pacjenta. Naukowcy jednoznacznie stwierdzili, że odstawienie statyn zwiększa ryzyko choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Wniosek jest jeden – osoby stosujące statyny nie powinny na własną rękę decydować się na przerwanie terapii.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Skutki odstawienia statyn przez pacjentów z RZS

Statyny

Statyny to inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Reduktaza...

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Profilaktyka udaru mózgu

Profilaktyka udaru mózgu

W latach 1999-2006 nastąpiło obniżenie ilości zgonów spowodowanych udarem mózgu o 30%. Lekarze przypuszczają, że coraz lepsze...

Ryzyko udaru u cukrzyków

Ryzyko udaru u cukrzyków

Przeprowadzone przez amerykańskich naukowców badania wykazały, że im dłużej pacjent zmaga się z cukrzycą, tym większe jest u...

Tagi Skutki odstawienia statyn przez pacjentów z RZS

Grupy Skutki odstawienia statyn przez pacjentów z RZS

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...