Śpiączka

Śpiączka

Śpiączka jest ciężkim stanem zaburzenia świadomości. Jest to zaburzenie o charakterze ilościowym, to znaczy że chory nie ma kontaktu z otoczeniem.

Skala Glasgow

W zależności od przyczyny śpiączki, ogólny stan kliniczny chorego może być ciężki lub stabilny. Ocenę świadomości przeprowadza się na całym świecie za pomocą skali Glasgow. Jest to 15 punktowa skala oceniająca trzy grupy parametrów: reakcje ruchowe pacjenta, kontakt logiczno słowny oraz odruchy. Człowiek w pełni przytomny uzyskuje 15 punktów, człowiek martwy 3 punkty (w skali Glasgow nie istnieje wartość "0"). O śpiączce mówimy, gdy chory uzyska 7 lub mniej punktów.

Przyczyny śpiączki

Stan śpiączki może być wywołany urazem ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami endokrynologicznymi lub metabolicznymi (np. śpiączka cukrzycowa) czy wpływem substancji chemicznych (narkotyków, leków itp). W ocenie szans na wybudzenie chorego ze śpiączki kluczowa jest wiedza na temat przyczyn (czy są potencjalnie odwracalne) oraz funkcji układów najważniejszych dla życia człowieka (ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia oraz układ oddechowy).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Śpiączka

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą wynikającą z zaburzeń metabolizmu glukozy. Przyczyną tych zaburzeń jest względny lub bezwzględny niedobór...

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

Mózg jest najwrażliwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji...

Śmierć kliniczna

Śmierć kliniczna

Znane są przypadki osób, które relacjonują swoje wspomnienia z "życia po życiu", ale nie wszyscy wiedzą, co w tym czasie dzieje...

Objawy cukrzycy

Objawy cukrzycy zależą od typu choroby, znaczna cześć przypadków cukrzycy typu drugiego rozwija się bezobjawowo.[[ranking]]...

Narkoza

Narkoza

Narkoza to sztucznie wywołany przy pomocy odpowiednich środków farmakologicznych stan, w którym możliwe jest przeprowadzenie...

Tagi Śpiączka

Grupy Śpiączka

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Śpiączka

Grupa Śpiączka

Bliska Ci osoba zapadła w śpiączkę po operacji? Zastanawiasz się nad powikłaniami tego stanu i rokowaniami na przyszłość? Porozmawiaj z innymi osobami, które przeszły podobną...

Grupa Zaburzenia świadomości

Grupa Zaburzenia świadomości

Dokuczają Ci zaburzenia świadomości? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ich przyczynie, leczeniu oraz skutkach porozmawiaj o tym z innymi użytkownikami, którzy również się z...