Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

Stenoza zastawki trójdzielnej (zwężenie zastawki trójdzielnej) jest rzadką wadą serca. Występuje na skutek uszkodzenia płatków zastawki (zrośnięcie się płatków brzegami) w przebiegu choroby reumatycznej serca. Może być także spowodowana obecnością nieprawidłowej masy w prawym przedsionku (śluzak, skrzeplina).

Atrezja (zarośniecie) zastawki trójdzielnej występuje także jako wada wrodzona, konsekwencja nieprawidłowego rozwoju serca w życiu płodowym.

Zwężenie zastawki trójdzielnej rzadko jest wadą izolowaną, zwykle towarzyszy jej także niedomykalność (tak zwana wada złożona) i wady zastawki mitralnej.

Dolegliwości w przebiegu stenozy zastawki przedsionkowo-komorowej prawej wynikają z przepełnienia układu żylnego krwią. Fizjologicznie, krew wraca do serca właśnie przez prawy przedsionek. W sytuacji, gdy zastawka trójdzielna jest zwężona, znaczna część krwi pozostaje w przedsionku i cofa się do żył. Efektem tego są obrzęki (początkowo nóg, z czasem powiększenie wątroby, śledziony, wodobrzusze) oraz rozciągnięcie prawego przedsionka, co sprzyja powstawaniu zaburzeń rytmu serca. U chorych z tego typu wadami bardzo często występuje migotanie przedsionków.

Leczenie polega na rozerwaniu zrośniętych płatków zastawki przy pomocy przezskórnej plastyki zastawki lub całkowitej wymianie zastawki trójdzielnej.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zwężenie zastawki trójdzielnej

Zastawki serca

W sercu człowieka wyróżniamy cztery zastawki. Dwie z nich umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Sztuczne zastawki serca

Sztuczne zastawki serca - wymiana zastawek serca na sztuczne. Serce ludzkie ma 4 zastawki kontrolujące kierunek przepływu krwi...

Atrezja zastawki trójdzielnej

Atrezja zastawki trójdzielnej to ciężka wada wrodzona serca polegająca na zarośnięciu płatków prawej zastawki...

Śluzak serca

Śluzak jest to pierwotny, niezłośliwy nowotwór serca, umiejscawiający się najczęściej w obrębie lewego przedsionka. Śluzak jest...

Szmery w sercu

Szmery w sercu

Jednym z podstawowych badań serca, które jest wykonywane rutynowo u lekarza kardiologa oraz lekarzy innych specjalności jest...

Tagi Zwężenie zastawki trójdzielnej

Grupy Zwężenie zastawki trójdzielnej

Grupa Niedomykalność zastawki

Grupa Niedomykalność zastawki

Dowiedz się jak wygląda życie z niedomykalnością zastawki mitralnej i aortalnej o różnym stopniu nasilenia. Porozmawiaj o leczeniu i perspektywie operacji.

Grupa Zastawka

Grupa Zastawka

Porozmawiasz tutaj o wszelkich sprawach związanych z zastawkami: o rodzajach, wadach, przeszczepie oraz wszystkim, co się z tym wiąże.

Grupa Wada serca

Grupa Wada serca

Opowiedz o swoich zmaganiach przy wrodzonej bądź nabytej wadzie serca. Dowiedz się, co może wywołać wadę serca oraz jakie komplikacje zdrowotne mogą po niej nastąpić.