Stent

Stent

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba zabiegów implantacji stentów. Używane są one w celu leczenia nowych schorzeń lub blokad w miejscach dotkniętych restenozą. Stent jest wprowadzony do wnętrza naczynia krwionośnego za pomocą cewnika balonikowego, powodując rozszerzenie naczynia. Poprzez takie działanie umożliwia przywrócenie, dotychczas upośledzonej, drożności naczynia.

Stent - definicja

Stentem nazywamy niewielka "sprężynkę", wykonaną najczęściej ze stali lub stopu chromowo-kobaltowego, która umieszczana jest wewnątrz naczynia krwionośnego w celu przywrócenia jego drożności. Elastyczność zapewnia specjalna konstrukcja z falistymi połączeniami zygzakowatych drucików, stanowiących właściwe rusztowanie.

Implantacja stentu

Implantacja stentu rozpoczyna się poprzez wprowadzenie cewnika zakończonego niewielkim balonem, na który nałożony jest stent, na przykład do tętnicy wieńcowej poprzez nakłucie tętnicy biodrowej, ramiennej lub promieniowej. Balonik ten, poza utrzymywaniem stentu, umożliwia jednocześnie udrożnienie tętnicy, zgniatając blaszkę miażdżycową zwężającą jej światło.

Cały zabieg trwa około 30 minut. Wykonuje się go w pracowni radiologicznej, monitorując na bieżąco położenie stentu w naczyniu wieńcowym. Gdy stent zostanie już wprowadzony do docelowego fragmentu tętnicy, rozpręża się balon, wprowadzając do niego płyn izotoniczny lub powietrze pod ciśnieniem 6-16 atmosfer. Następnie usuwa się cewnik, pozostawiając sam stent. Zwężenie znika zazwyczaj zupełnie.

Po zabiegu chory pozostaje przez kilkanaście godzin w pozycji leżącej. Miejsce wkłucia w pachwinie pozostaje uciśnięte i odpowiednio zabezpieczone przed krwawieniem. Pacjent może opuścić szpital zazwyczaj już następnego dnia. Ponieważ stent jest ciałem obcym, istnieje niewielkie ryzyko (poniżej 1%), że dojdzie w nim do wykrzepiania krwi, co mogłoby doprowadzić do nagłego zamknięcia naczynia przez zakrzep. Aby temu zapobiec, przez kilka tygodni chory zażywa dodatkowe leki hamujące krzepnięcie.

Prawidłowość przeprowadzenia zabiegu można ocenić metodą tak zwanej ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, która daje obraz poszerzanej tętnicy. Zakłada się w tym celu jeszcze jeden cewnik, dzięki któremu istnieje możliwość skontrolowania położenia stentu. Następnie należy sprawdzić, czy blaszka miażdżycowa została rzeczywiście zmiażdżona, czy stent jest prawidłowo rozprężony (powinien znajdować się w ścianie naczynia, przywierając aż do błony mięśniowej) oraz czy w świetle stentu nie ma tkanki. Dzięki temu badaniu widać bardzo plastyczny, trójwymiarowy obraz tętnicy oraz jej dokładny przekrój.

Stenty umieszczane są między innymi w:

  • naczyniach wieńcowych podczas zabiegu, jakim jest angioplastyka tętnic wieńcowych,
  • obrębie aorty w ramach leczenia tętniaków,
  • zwężonych naczyniach szyjnych i mózgowych.

Restenoza w stencie

Stent jako ciało obce w obrębie naczynia krwionośnego powoduje jego drażnienie, co po pewnym czasie skutkuje wytworzeniem wokół niego tak zwanej neointimy. Z jednej strony, jest to proces zbawienny, bowiem komórki pokrywając powierzchnię stentu, uniemożliwiają kontakt metalu z przepływającą krwią. Zapobiega to wykrzepianiu krwi i nagłemu zamknięciu naczynia. Niestety, z niewyjaśnionych do końca przyczyn u pewnych osób ten rozplem komórek jest jednak zbyt duży. Wrastają one masowo do wnętrza naczynia, istotnie zwężając jego światło, czasami nawet zamykając je zupełnie. Na szczęście jest to proces bardzo powolny. Chory zauważa, że dolegliwości, które ustąpiły zaraz po zabiegu, wróciły i z tygodnia na tydzień ich częstość i nasilenie ulegają zwiększeniu.

Ryzyko nawrotu zwężenia, czyli restenozy, jest większe w przypadku wszczepienia długich lub mnogich stentów, w stentach wszczepianych w małe naczynia, pomosty aortalno-wieńcowe (by-passy) oraz naczynia, które były całkowicie niedrożne. Szczególnie narażeni na restenozę w stencie są także pacjenci z cukrzycą. Zwężenie w stencie najłatwiej ponownie jest rozszerzyć cewnikiem balonowym. Zabieg jest skuteczny u większości chorych, niestety, kolejne nawroty są jednak bardzo częste.

Jeśli stent uległ "zarośnięciu" na całej swojej długości, to ponad połowa pacjentów wróci z kolejną restenozą. Obecnie najskuteczniejszą metodą walki z restenozą w stencie jest brachyterapia. Jest to bardzo kosztowny zabieg, dostępny w nielicznych ośrodkach naszego kraju. Polega na napromieniowaniu miejsca restenozy specjalnym izotopem promieniotwórczym zaraz po poszerzeniu zwężenia balonikiem.

Nawet jednak ta wyrafinowana metoda nie ustrzeże wszystkich chorych przed kolejną restenozą. Wielu z nich musi ostatecznie poddać się leczeniu operacyjnemu. Restenoza jest zatem największym problemem kardiologii interwencyjnej. Aby temu zapobiegać, wprowadzono do leczenia stenty uwalniające substancje antyproliferacyjne, które zmniejszają ryzyko ponownego zamknięcia naczynia. Stenty te nazywane są stentami uwalniającymi leki, czyli DES (Drug Eluting Stent).

Obecność substancji antyproliferacyjnej ma jednak również pewne działania niepożądane, gdyż utrudnia epitelializację (rozwój tkanki nabłonkowej), przez co sprzyja wystąpieniu późnej zakrzepicy w stencie. W 2006 roku po raz pierwszy zaprezentowano nowe stenty uwalniające leki, które ulegając stopniowemu wchłanianiu (ADES - Absorable Drug Eluting Stent); mają one nie mieć tych niekorzystnych działań.

Warto jednak dodać, że przy dobrze przeprowadzonym zabiegu groźba nawrotu choroby i pojawienia się ponownego zwężenia jest niewielka (poniżej 10%). Leczenie choroby wielonaczyniowej z zastosowaniem angioplastyki wieńcowej nie ogranicza się jedynie do implantacji stentów uwalniających leki. Podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiono także wyniki "podejścia hybrydowego", polegającego na łącznej implantacji DES i stentów konwencjonalnych.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Stent

Angioplastyka (PTCA)

Angioplastyka (PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa) to...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Brachyterapia wieńcowa

Brachyterapia wieńcowa jest to dodatkowy zabieg wykonywany po zabiegu angioplastyki wieńcowej (PTCA). Istotą zabiegu jest...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Stenty metalowe

Stenty metalowe

Zwężenie naczyń wieńcowych, powodowane najczęściej przez blaszkę miażdżycową, prowadzi do wystąpienia dławicy piersiowej albo do...

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

Podstawowa kwalifikacja stentów dzieli je na dwie grupy: metalowe (BMS - Bare Metal Stent) oraz pokrywane lekiem (DES - Drug...

Stenty samorozprężalne

Stenty samorozprężalne

Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, która jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do światła naczynia w celu...

Aterektomia

Aterektomia

Przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) jest to seria zabiegów mających na celu odtworzenie drożności zamkniętego naczynia...

Restenoza

Restenoza

Restenoza, czyli powtórne zwężenie tętnicy po zabiegu jej poszerzania, stanowi jeden z najistotniejszych problemów...

Tagi Stent

Grupy Stent

Grupa Stent

Grupa Stent

Opowiedz o swoim życiu z założonym stentem, wskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i rehabilitacji. Podziel się swoim doświadczeniem lub zapytaj o zakładanie stentów innych...

Grupa Tętnica

Grupa Tętnica

Grupa dla osób z różnymi schorzeniami dotyczącymi tętnic. Porozmawiasz tu o przyczynach zaburzeń związanych z tętnicami oraz metodach ich leczenia.

Grupa Restenoza w stentach

Grupa Restenoza w stentach

Grupa dla osób chcących porozmawiać na temat ryzyka restenozy przy wszczepionych stentach i strachu jaki to ze sobą niesie. Jeśli chcesz podzielić się swoimi obawami lub doradzić...