Stenty metalowe

Stenty metalowe

Zwężenie naczyń wieńcowych, powodowane najczęściej przez blaszkę miażdżycową, prowadzi do wystąpienia dławicy piersiowej albo do ostrego zespołu wieńcowego - zawału serca. Dlatego też celem leczenia jest przywrócenie prawidłowego przepływu krwi przez zajęte naczynia, a w przypadku nieistotnych zwężeń - zatrzymanie dalszej progresji choroby.

Coraz częściej, oprócz leczenia farmakologicznego, wykorzystuje się interwencyjne metody lecznicze, polegające na poszerzeniu światła naczynia wieńcowego w miejscu zwężenia za pomocą specjalnego cewnika (przezskórna angioplastyka wieńcowa, tzw. balonikowanie naczyń wieńcowych), w wersji poszerzonej ze wszczepieniem w miejsce zwężenia protezy naczyniowej - tzw. stentu. Ponadto, wykonuje się operację pomostowania naczyń wieńcowych (CABG), która polega na wykonaniu dodatkowych połączeń naczyniowych, omijających miejsce zwężenia.

Stenty w chorobie wieńcowej

Koncepcję rozszerzenia światła naczyń zastosował radiolog Charles Dotter, który wprowadził pojęcie transluminalnej angioplastyki, polegającej na rozszerzeniu naczyń, a następnie wprowadzeniu stentu ze stali austenitycznej. Krok ten zrewolucjonizował kardiologię interwencyjną i spowodował zmniejszenie częstości restenozy (powtórnego zwężenia naczynia) w porównaniu z samą angioplastyką balonową. Wszczepiany stent pełni funkcję podporową, utrzymując uzyskane światło. Nie istnieje możliwość usunięcia raz założonego stentu. Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, która jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do światła naczynia w celu zwiększenia i utrzymania jego drożności. Stenty mogą być wykonane z różnych materiałów, np. ze stali nierdzewnej, tantalu, nitinolu.

Cechy stentów metalowych

Optymalny stent musi być elastyczny, łatwy do implantacji, nieprzepuszczający promieniowania oraz nie może powodować zakrzepów. Powstała klasyfikacja stentów w oparciu o cechy konstrukcyjne oraz użytkowe. Wyróżniono m.in. stenty: siateczkowe (mesh stents), rurkowe z nacięciami (slotted-tube stents), w kształcie zwoju (coil stents), pierścieniowe (ring stents). Ze względu na sposób wszczepiania, stenty można podzielić na samorozprężalne oraz rozprężane za pomocą balonu. Stent samorozprężalny w momencie wprowadzania go w miejsce zwężenia jest zwinięty w "rulonik" i dopiero po umieszczeniu go dokładnie w miejscu zwężenia zostaje "rozłożony".

Pierwsze stenty metalowe były implantowane w 1986 roku, ale znacznie różniły się od współczesnych, przede wszystkim konstrukcją pozwalającą na uzyskanie odpowiedniej siły podporowej, minimalnej powierzchni pokrycia naczynia oraz elastyczności. Współcześnie najbardziej popularnym materiałem oferowanym na rynku jest stop z podwyższoną zawartością kobaltu i chromu (stop kobaltowo-chromowy, Co-Cr).

Zastosowanie stentów metalowych

Angioplastyka wieńcowa ze wszczepieniem stentu znalazła zastosowanie zarówno w terapii tzw. stabilnej i niestabilnej dusznicy bolesnej, jak również w przypadku ostrego zawału serca. Są one wprowadzane w przypadku chorych, u których stwierdzono miejsca istotnego ograniczenia przepływu krwi przez powstałe blaszki miażdżycowe w jednej lub obu głównych tętnicach wieńcowych, w ich głównych odgałęzieniach oraz w implantowanych przez kardiochirurgów pomostach aortalno-wieńcowych. W razie gdy planowana jest tylko angioplastyka balonowa, gdy poszerzenie nie byłoby wystarczające dla utrzymania odpowiedniego przepływu wieńcowego lub kiedy wystąpią powikłania, np. ostre zamknięcie światła naczynia, może być również konieczne wprowadzenie stentu.

Wszczepianie stentów jest bardzo skutecznym sposobem leczenia ostrego zamknięcia tętnicy wieńcowej. Wszczepiony stent pozostaje w naczyniu wieńcowym, a ponieważ jest to ciało obce, chory musi przyjmować przez kilka tygodni odpowiednie leki, które zapobiegają agregacji płytek oraz powstawaniu skrzepów w jego obrębie.

Restenoza w stencie

Najczęstszym powikłaniem po implantacji stentu jest restenoza w jego obrębie. Zjawisko to zachodzi na podłożu zapalnym, a chory odczuwa je jako nawrót dolegliwości dławicowych. Pierwszym objawem może być również ostry zespół wieńcowy. Z powodu walki z tym powikłaniem zostały wprowadzone nowe techniki, które są pochodnymi od angioplastyki balonowej, np. aterektomia (ssąca, obrotowa lub bezpośrednia), angioplastyka laserowa i ultradźwiękowa. Niemniej jednak wprowadzanie stentów cieszy się nadal największą skutecznością.

W przypadku braku dolegliwości wizyty kontrolne po zabiegu angioplastyki wieńcowej wyznaczane są rutynowo: pierwsza po upływie miesiąca, a następne po trzech i po sześciu.

Jednak jeśli dolegliwości się nasilają lub pojawiają się na nowo, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Podczas wizyty kontrolnej zbiera się dokładnie wywiad dotyczący dolegliwości, wykonuje się badanie EKG, a w sytuacjach wątpliwych - test wysiłkowy. Przy podejrzeniu restenozy zalecana jest kontrolna koronarografia.

Lekarz Magdalena Kowalska

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Stenty metalowe

Angioplastyka (PTCA)

Angioplastyka (PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa) to...

Stent

Stent

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba zabiegów implantacji stentów. Używane są one w celu leczenia nowych schorzeń...

Anomalie tętnic wieńcowych

Anomalie tętnic wieńcowych możemy podzielić na trzy grupy: przetoki tętniczo-żylne; odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Blaszka miażdżycowa jest zmianą występującą w ścianie tętnic (błona wewnętrzna) powstającą w przebiegu miażdżycy naczyń. Blaszka...

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej - mechanizm powstawania blaszki miażdżycowej. [[ranking]] 0. Przyczyny powstawania blaszki...

Rewaskularyzacja

Rewaskularyzacja

Rewaskularyzacja ma na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia poprzez jego udrożnienie lub poszerzenie....

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

Podstawowa kwalifikacja stentów dzieli je na dwie grupy: metalowe (BMS - Bare Metal Stent) oraz pokrywane lekiem (DES - Drug...

Stenty samorozprężalne

Stenty samorozprężalne

Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, która jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do światła naczynia w celu...

Aterektomia

Aterektomia

Przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) jest to seria zabiegów mających na celu odtworzenie drożności zamkniętego naczynia...

Restenoza

Restenoza

Restenoza, czyli powtórne zwężenie tętnicy po zabiegu jej poszerzania, stanowi jeden z najistotniejszych problemów...

Tagi Stenty metalowe

Grupy Stenty metalowe

Grupa Stent

Grupa Stent

Opowiedz o swoim życiu z założonym stentem, wskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i rehabilitacji. Podziel się swoim doświadczeniem lub zapytaj o zakładanie stentów innych...

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...

Grupa Miażdżyca

Grupa Miażdżyca

Grupa dla osób chorujących na miażdżycę. Możesz tutaj porozmawiać o natężeniu i przebiegu choroby oraz o możliwych sposobach leczenia i ich skuteczności.