Stenty samorozprężalne

Stenty samorozprężalne

Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, która jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do światła naczynia w celu zwiększenia i utrzymania jego drożności. Istnieją dwie grupy stentów donaczyniowych: rozprężane na balonie oraz samorozprężalne. Stent samorozprężalny w momencie wprowadzania go w miejsce zwężenia jest zwinięty w "rulonik" i dopiero po umieszczeniu go dokładnie w miejscu zwężenia zostaje "rozłożony". Ponadto, stenty dzieli się ze względu na tworzywo: metalowe (BMS - Bare Metal Stent) i pokrywane lekiem (DES - Drug Eluting Stent).

Rewaskularyzacja ma na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia poprzez jego udrożnienie lub poszerzenie. Zaleca się rewaskularyzację inwazyjną u pacjentów z chorobą wieńcową i z rozległym niedokrwieniem mięśnia sercowego potwierdzonym obiektywną metodą, wykazującą upośledzenie rezerwy wieńcowej (próba wysiłkowa, echokardiografia wysiłkowa, echokardiografia dobutaminowa, scyntygrafia wysiłkowa).

Mechanizm działania stentu

Stenty zakładane są w miejscu zwężenia tętnicy wieńcowej, aby przywrócić właściwy przepływ krwi. Pełnią one funkcję podporową, utrzymując uzyskane światło. Przed erą stosowania stentów, kiedy to powszechnie stosowano samą angioplastykę balonową, liczba nawrotów w okresie półrocznym wynosiła około 20%. Natomiast założenie stentu znacznie zmniejsza ryzyko nawrotu.

Wskazania do założenia stentu samorozprężalnego

Lista wskazań kwalifikujących do przeprowadzenia wszczepienia stentu ciągle staje się dłuższa. Obecnie najważniejsze wskazania stanowią: zapobieganie restenozie (powtórnemu zwężeniu), optymalizacja doraźnego wyniku plastyki balonowej w przypadku zwężeń dużego ryzyka ocenianego angiograficznie, poprawa wyniku konwencjonalnej plastyki balonowej (PTCA), leczenie ostrego lub zagrażającego zamknięcia tętnicy wikłającego PTCA.

Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych udowodnione jest, iż konwencjonalna angioplastyka balonowa u chorych z ograniczonym zwężeniem własnej tętnicy wieńcowej wiąże się z większą ilością restenoz niż zastosowanie stentu z dodatkową wysokociśnieniową inflacją w jego obrębie z uzupełniającą terapią kwasem acetylocalicynowym i pochodną tienopirydyny.

Gdy dojdzie do restenozy tętnicy wieńcowej, np. w wyniku zapadnięcia ściany naczynia, jej przebudowy lub rozrostu błony wewnętrznej po konwencjonalnej plastyce balonowej, wszczepienie stentu daje korzystny efekt. Natomiast ponowne stentowanie w przypadku zwężenia w obrębie wcześniej wszczepionego stentu jest w dalszym ciągu niepewne. Najprawdopodobniej jest to korzystne w przypadku ograniczonego zwężenia.

Porównanie stentów

Skuteczność stentów pokrywanych lekiem jest dużo większa niż stentów metalowych. Statystycznie ryzyko nawrotu zwężenia po angioplastyce balonowej wynosi około 20%, po wszczepieniu stentu metalowego 10-15%, a przy stencie pokrytym lekiem około 5%. Jednak należy pamiętać, iż stenty DES są obarczone ryzykiem tzw. późnej zakrzepicy, a więc zjawiska wykrzepiania krwi w obrębie stentu, w okresie do roku od implantacji, a nawet późniejszym. Dlatego po wszczepieniu stentów DES istotne jest przyjmowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej przez okres około 12 miesięcy.

Powikłania po wszczepieniu stentów samorozprężalnych

Ryzyko podczas przezskórnej angioplastyki wieńcowej z wszczepieniem stentu nie jest takie same w każdym przypadku. Zależy m.in. od: doświadczenia osoby wykonującej procedurę, wyposażenia pracowni hemodynamicznej, stopnia, liczby i zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych oraz wydolności serca.

Ryzyko zgonu podczas zbiegu w stabilnej jednonaczyniowej chorobie wieńcowej wynosi 0,3-0,4%. Zgon jest związany z zamknięciem tętnicy wieńcowej, co skutkuje niewydolnością lewej komory serca. Zawał serca odnotowuje się u poniżej 5% chorych. Aby rozpoznać to powikłanie, należy oznaczyć CK-MB w surowicy w razie pojawienia się niepokojących dolegliwości w obrazie klinicznym lub odchyleń w badaniach dodatkowych. Wśród innych powikłań są opisana powyżej restenoza i powikłania krwotoczne w miejscu dostępu naczyniowego.

Postępowanie po wszczepieniu stentu

Podczas pierwszego roku po zabiegu każdy chory powinien być objęty szczególnym nadzorem. Częstość wizyt kontrolnych uzgadnia się indywidualnie, w zależności od oceny rezerwy wieńcowej po zabiegu. Mogą być to wizyty w przykładowym schemacie: 3, 6, 9-12 miesięcy. W zależności od rodzaju stentu oraz obecności innych wskazań prowadzona jest terapia uzupełniająca pochodną tienopirydyny. Po przebytym ostrym zespole wieńcowym stosuje się przez 12 miesięcy podwójną terapię przeciwpłytkową.

Podobne postępowanie jest po zastosowaniu stentu DES. Wyjątkiem są chorzy ze stabilną dusznicą bolesną, którym wszczepiono stent metalowy (BMS), ponieważ podwójną terapię można zakończyć już po czterech tygodniach. Natomiast każdy pacjent do końca swojego życia nie może zrezygnować z przyjmowania kwasu acetylosalicylowego, bez względu na to, jaki rodzaj stentu został zastosowany. Takie postępowanie jest związane z występującym w początkowym okresie szczególnym ryzykiem wykrzepienia krwi na powierzchni stentu, co wiąże się z wystąpieniem ostrego zespołu wieńcowego.

Lekarz Magdalena Kowalska

Piśmiennictwo: "Choroby wewnętrzne", pod redakcją prof. dra hab. Andrzeja Szczeklika, tom I, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Stenty samorozprężalne

Stent

Stent

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba zabiegów implantacji stentów. Używane są one w celu leczenia nowych schorzeń...

Rewaskularyzacja

Rewaskularyzacja

Rewaskularyzacja ma na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia poprzez jego udrożnienie lub poszerzenie....

Stenty metalowe

Stenty metalowe

Zwężenie naczyń wieńcowych, powodowane najczęściej przez blaszkę miażdżycową, prowadzi do wystąpienia dławicy piersiowej albo do...

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

Podstawowa kwalifikacja stentów dzieli je na dwie grupy: metalowe (BMS - Bare Metal Stent) oraz pokrywane lekiem (DES - Drug...

Aterektomia

Aterektomia

Przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) jest to seria zabiegów mających na celu odtworzenie drożności zamkniętego naczynia...

Restenoza

Restenoza

Restenoza, czyli powtórne zwężenie tętnicy po zabiegu jej poszerzania, stanowi jeden z najistotniejszych problemów...

Tagi Stenty samorozprężalne

Grupy Stenty samorozprężalne

Grupa Stent

Grupa Stent

Opowiedz o swoim życiu z założonym stentem, wskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i rehabilitacji. Podziel się swoim doświadczeniem lub zapytaj o zakładanie stentów innych...

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...

Grupa Miażdżyca

Grupa Miażdżyca

Grupa dla osób chorujących na miażdżycę. Możesz tutaj porozmawiać o natężeniu i przebiegu choroby oraz o możliwych sposobach leczenia i ich skuteczności.