Stymulacja przezprzełykowa

Stymulacja przezprzełykowa serca jest to jedno z badań elektrofizjologicznych, pozwalające na dokładną ocenę zjawisk elektrycznych wstępujących w sercu.

Do przełyku pacjenta wprowadza się sondę. Konieczna jest współpraca pacjenta, ponieważ sonda musi zostać połknięta. Stanowi ona na koniec długiego, cienkiego przewodu, który jest podłączony do aparatury stymulującej.

Anatomicznie, przedsionki serca znajdują się zaraz przed przełykiem. Sonda wprowadzona w tą okolicę ma dwa zadania. Po pierwsze pobudza serce za pomocą impulsów elektrycznych. Po drugie, rejestruje aktywność elektryczną własną serca oraz wywołaną sztucznym impulsem elektrycznym.

W trakcie badania można ocenić, a co ważniejsze, wywołać "ukryte" zaburzenia rytmu, które samoistnie występują rzadko, ale po za szpitalem mogą stanowić poważne zagrożenie dla chorego.

Stymulację przezprzełykową stosuje się w diagnostyce nadkomorowych zaburzeń rytmu oraz ocenie wskazań do ewentualnych zabiegów ablacji lub wszczepienie rozrusznika serca.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Stymulacja przezprzełykowa

Ablacja

Ablacja to zabieg wykonywany w pracowni elektrofizjologii, którego celem jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii....

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego człowieka, położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Tagi Stymulacja przezprzełykowa

Grupy Stymulacja przezprzełykowa

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Ablacja

Grupa Ablacja

Grupa dla osób, które przeszły ablację lub jej oczekują. Możesz podzielić się tu swoimi obawami przed zabiegiem, zapytać/opisać jak wygląda ablacja oraz zapytać/opisać jak wygląda...

Grupa Rozrusznik serca

Grupa Rozrusznik serca

Grupa dla osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub oczekujących na taki zabieg. Możesz tu podzielić się swoimi uwagami na temat życia z wszczepionym stymulatorem serca oraz...