Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

Zespół tachykardia-bradykardia (tachy-brady) jest rodzajem dysfunkcji węzła zatokowego, w której występują charakterystyczne, złożone z dwóch faz, zaburzenia rytmu. Pierwszą fazę stanowi tachyarytmia (zaburzenie rytmu serca z przyspieszenie jego pracy). Najczęściej jest to wstawka migotania przedsionków. Tachyarytmia wygasa a na jej miejsce pojawia się zaburzenie o charakterze bradykardii (zwolnienie rytmu serca), często z towarzyszącymi zaburzeniami przewodzenia w niższych piętrach układu bodźcoprzewodzącego.

Zespół tachy-brady jest konsekwencją uszkodzenia węzła zatokowego, najczęściej na tle chorobowym (miażdżyca, kardiomiopatie, choroby tkanki łącznej, zburzenia elektrolitowe, choroby tarczycy i inne). Może również występować jako działanie niepożądane niektórych leków nasercowych.

Objawy zespołu tachy-brady to zwykle napadowe utraty przytomności. W lżejszych postaciach: zawroty głowy, uczucie nierównego bicia serca, zmniejszenie tolerancji wysiłku. Jeśli nie jest możliwe wyeliminowanie przyczyny dysfunkcji węzła zatokowego (np. odstawienie leków lub wyrównanie zaburzeń elektrolitowych) postępowaniem z wyboru jest wszczepienie stymulatora.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zespół tachy-brady

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Bradykardia

Bradykardia, czyli wolna częstość akcji serca jest stanem bardzo często stwierdzanym podczas badania przedmiotowego pacjentów....

Tachykardia

Tachykardia jest to określenie częstości akcji serca powyżej 100 na minutę. [[ranking]] Wśród przyczyn tachykardii można...

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Tagi Zespół tachy-brady

Grupy Zespół tachy-brady

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Tachykardia

Grupa Tachykardia

Grupa dla osób cierpiących na tachykardię, gdzie mogą podzielić się swoim doświadczeniem i porozmawiać o leczeniu tego schorzenia, przyjmowanych lekach i związanych z nią...

Grupa Bradykardia

Grupa Bradykardia

Grupa dla osób, które podejrzewają u siebie bradykardię lub została ona już u nich zdiagnozowana. Możesz się tu podzielić doświadczeniami z terapii bradykardii.