Tachykardia zatokowa

Tachykardią nazywamy rytm serca szybszy niż 100 uderzeń na minutę. Tachykardia zatokowa to rytm, którego źródło znajduje się w węźle zatokowym. Węzeł ten jest fizjologicznie głównym rozrusznikiem serca. Jego częstość generowania bodźców wynosi właśnie 100 na minutę, jednaka z uwagi na wpływ autonomicznego układu nerwowego (nerw błędny - układ przywspółczulny), częstość ta jest redukowana do około 70 na minutę.

Tachykardia zatokowa może więc wynikać z zmiany wpływu nerwu błędnego na węzeł zatokowy (odhamowanie). Nerw błędny ma działanie przeciwstawne do układu współczulnego, aktywowanego podczas wysiłku czy stresu. Są to dwie sytuacje, w których tachykardia zatokowa jest zjawiskiem prawidłowym.

Wzmożone napięcie (aktywność) układu współczulnego obserwujemy także w przebiegu infekcji (gorączka), niedokrwistości czy odwodnienia i innych stanach chorobowych. Im również towarzyszy tachykardia zatokowa.

Nieadekwatną tachykardią zatokową nazywamy przyspieszenie rytmu serca bez przyczyny lub nieadekwatne do przyczyny (np. wysiłku). Zjawisko to wynika z zaburzenia wzajemnej regulacji układ przywspółczulny-współczulny. Jest dość częste u kobiet w okresie menopauzy.

Inną przyczyną tachykardii zatokowej jest zjawisko reentry w obrębie węzła zatokowego - częstoskurcz zatokowy nawrotny.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Tachykardia zatokowa

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Tachykardia

Tachykardia jest to określenie częstości akcji serca powyżej 100 na minutę. [[ranking]] Wśród przyczyn tachykardii można...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Rytm zatokowy

Rytm zatokowy to prawidłowy rytm zdrowego serca. Pobudzenie powstaje w węźle zatokowym, następnie rozprzestrzenia się po...

Zjawisko reentry

Zjawiska reentry, czyli powtórnego wejścia, jest jednym z najczęstszych mechanizmów, w jakich dochodzi do powstawania zaburzeń...

Częstoskurcz nawrotny

Częstoskurcz nawrotny to arytmia, której przyczyną jest zapętlenie impulsu i wywoływanie kilkukrotnego pobudzenia. Jest to tak...

Częstoskurcz

O częstoskurczu mówimy, gdy częstość pracy serca u człowieka dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się...

Tagi Tachykardia zatokowa

Grupy Tachykardia zatokowa

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Kołatanie serca

Grupa Kołatanie serca

Bez względu na to czy kołatanie serca przytrafia Ci się w sytuacji stresowej czy też ma związek z chorobą układu krążenia znajdziesz tu wiele osób, z którymi wymienisz się...

Grupa Tachykardia

Grupa Tachykardia

Grupa dla osób cierpiących na tachykardię, gdzie mogą podzielić się swoim doświadczeniem i porozmawiać o leczeniu tego schorzenia, przyjmowanych lekach i związanych z nią...