Tamponada worka osierdziowego

Tamponada worka osierdziowego to gromadzenie się płynu w worku osierdziowym (może to być płyn gromadzący się w wyniku zapalenia lub krew - gromadząca się w wyniku urazu serca).

Gromadzący się płyn powoduje pogorszenie funkcji hemodynamicznej serca. Płyn uciska na serc powodując zmniejszenie objętości napełniania komór i upośledzenie kurczliwości.

Stan kliniczny pacjenta zależny jest od szybkości gromadzenia się płynu w worku osierdziowym.

Klinicznie tamponadę dzielimy na ostrą i podostrą:

 • Tamponada worka osierdziowego ostra to bardzo dynamiczne gromadzenie się płynu w worku osierdziowym, np. w wyniku urazu serca. Na pierwszy plan wysuwają się objawy małego rzutu serca - ograniczenie napełniania komór.
 • Tamponada worka osierdziowego podostra, w której płyn w osierdziu narasta powoli, w ciągu kilku, kilkunastu godzin. Objawy są dyskretniejsze niż w przypadku tamponady ostrej.

Przyczyny tamponady serca

 • Tamponada ostra worka osierdziowego

  • częstą przyczyną jest pęknięcie wolnej ściany mięśnia sercowego w wyniku zawału;
  • uraz mechaniczny serca;
  • pęknięcie tętniaka aorty, który sączy do jamy osierdziowej.
 • Tamponada podostra worka osierdziowego

  • wysięki w przebiegu infekcyjnego zapalenia osierdzia;
  • choroby tkanki łącznej - np. toczeń układowy;
  • mocznica - w przebiegu niewydolności nerek;
  • choroby nowotworowe, dodatkowo płyn może zbierać się w worku osierdziowym (chłoniaki, rak oskrzela, sutka).

Rozpoznanie tamponady worka osierdziowego

 • Objawy tamponady worka osierdziowego

  Objawom choroby podstawowej mogą towarzyszyć:

  • nagła lub narastające od pewnego czasu uczucie duszności;
  • bóle w klatce piersiowej podobne do tych w chorobie niedokrwiennej;
  • przepełnienie łożyska żył szyjnych;
  • nagle występujące powiększenie wątroby spowodowane upośledzonym spływem krwi z łożyska żyły głównej dolnej;
  • w badaniu przedmiotowym czasami stwierdza się tętno paradoksalne;
  • ściszenie lub całkowity brak tonów serca w osłuchiwaniu;
  • spadek ciśnienia tętnicza z bardzo niską amplitudą skurcz/rozkurcz.
 • Odchylenia obserwowane w badaniach dodatkowych

  W wyniku tamponady worka osierdziowego pojawiają się zmiany w wielu badaniach (EKG, rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca). Najbardziej wartościową metodą badania serca jest ECHO serca (badanie ultrasonograficzne).

  W przypadku ostrej tamponady worka osierdziowego w USG serca (ECHO serca) widoczny jest płyn w jamie osierdziowej powodujący ucisk okresie rozkurczu na prawy przedsionek i prawą komorę, obraz "kołyszącego serca".

Leczenie tamponady

 • zwiększenie objętości płynów w naczyniach (Dekstran 40 000, 0, 9 NaCl);
 • nakłucie worka osierdziowego z wykorzystaniem dostępu przymostkowego lub międzyżebrowego pod kontrolą USG serca;
 • odbarczenie jamy osierdziowej;
 • leki zwiększające kurczliwość serca;
 • badanie laboratoryjne ściągniętego płynu.

W tamponadzie worka osierdziowego nie wolno stosować środków farmaceutycznych, które zmniejszają obciążenie wstępne (preload serca). Przykładem takich leków są diuretyki (leki moczopędne), nitraty, inne.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Tamponada worka osierdziowego

Nakłucie worka osierdziowego

Nakłucie worka osierdziowego (punkcja worka osierdziowego, perikardiocentaza) ma na celu usunięcie nagromadzonej w nim krwi lub...

Osierdzie

Osierdzie jest to rodzaj worka, w którym ukryty jest mięsień sercowy. Osierdzie składa się z dwóch warstw. Zewnętrzna warstwa...

Zaciskające zapalenie osierdzia

Zaciskające zapalenie osierdzia jest groźnych, choć rzadkim, powikłaniem przewlekłego zapalenia osierdzia. Powikłanie to...

Torbiel osierdzia

Torbiel osierdzia to najczęściej bezobjawowa zmiana w postaci jamy wypełnionej płynem. Zwykle nie powoduje żadnych dolegliwości...

Tagi Tamponada worka osierdziowego

Grupy Tamponada worka osierdziowego

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....