Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

Naukowcy z Intermountain Heart Institute w Intermountain Medical Center opracowali nową technologię 3D, która pozwala kardiologom na ustalenie dokładnego źródła migotania przedsionków w sercu. Dzięki szczegółowemu mapowaniu czynności elektrycznej serca, technologia ta znacząco zwiększa szansę na usunięcie zaburzeń rytmu serca podczas procedury ablacji cewnikowej.

Trójwymiarowa technologia sprzymierzeńcem kardiologów

Migotanie przedsionków objawia się nieregularnym lub gwałtownym biciem serca, palpitacjami, zamroczeniem, silnym zmęczeniem, dusznością oraz bólem w klatce piersiowej. Nie u wszystkich osób dotkniętych tą przypadłością dochodzi do wystąpienia niepokojących symptomów.

Do niedawna bardziej zaawansowane postacie migotania przedsionków były leczone poprzez wytworzenie tkanki bliznowatej w górnych komorach serca. Zabieg ten miał na celu przeciwdziałanie chaotycznym sygnałom elektrycznym, które są odpowiedzialne za migotanie przedsionków. Zaletą nowej technologii 3D jest możliwość zobaczenia trójwymiarowo źródeł tych niekontrolowanych sygnałów elektrycznych w sercu. Dotychczas kardiolodzy byli w stanie prowadzić trójwymiarowe mapowanie serca, by poprawić kierowanie cewnikami. Tym razem po raz pierwszy udało się z sukcesem zastosować obrazową technologię 3D do mapowania konkretnych sygnałów elektrycznych. Oznacza to, że lekarze mogą dokładnie wskazać pochodzenie nieprawidłowych sygnałów elektrycznych i „spiąć” lub poddać ablacji ten obszar w sercu.

Zastosowanie nowej technologii 3D

Nowa trójwymiarowa technologia może okazać się przełomem w leczeniu tysięcy pacjentów z zaawansowaną postacią migotania przedsionków. Badania wykazały bowiem, że niemal 79% pacjentów poddanych procedurze ablacji cewnikowej z wykorzystaniem nowej technologii 3D po upływie roku od zabiegu nie doświadcza migotania przedsionków. Dla porównania, tradycyjny zabieg przynosi taki sam efekt u zaledwie 47,7% pacjentów. Dr Day, jeden z naukowców odpowiedzialnych za opracowanie nowej technologii, zauważa, że pozwala ona na przysłowiowe znalezienie igły w stogu siana i usunięcie lub spowolnienie migotania przedsionków.

Pacjenci, którzy zostali poddani zabiegowi ablacji z zastosowaniem technologii 3D przyjmowali wcześniej (bez efektu) leki, a 37% z nich przechodziło uprzednio ablację cewnikową. Średni wiek uczestników badań wynosił 65,5 roku, a u 94% z nich zdiagnozowano przewlekłe migotanie przedsionków.

Badania wykazały, że ryzyko wystąpienia migotania przedsionków rośnie z wiekiem. Bez podjęcia leczenia przypadłość ta może prowadzić do rozwoju skrzepów krwi, udaru i niewydolności serca. Osoby z migotaniem przedsionków są pięciokrotnie bardziej narażone na udar, dlatego tak ważne jest wdrożenie skutecznych metod terapeutycznych.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania...

Tagi Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

Grupy Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Ablacja

Grupa Ablacja

Grupa dla osób, które przeszły ablację lub jej oczekują. Możesz podzielić się tu swoimi obawami przed zabiegiem, zapytać/opisać jak wygląda ablacja oraz zapytać/opisać jak wygląda...

Grupa Migotanie przedsionków

Grupa Migotanie przedsionków

Porozmawiaj o zabiegach likwidujących migotanie przedsionków. Opowiedz jak to schorzenie przebiega u Ciebie i jak sobie z nim radzisz. Zapytaj lub podziel się swoimi...