Tętniak rozwarstwiający aorty

Tętniak rozwarstwiający aorty jest to pęknięcie błony środkowej ściany aorty. Najczęściej dochodzi do powstania tętniaka rozwarstwiającego aorty w wyniku powstania krwiaka śródściennego.

Do czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwarstwienie aorty należą:

 • nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis);
 • zespół Marfana;
 • zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty);
 • płeć męska w wieku 50-60 lat lub kobiety w trzecim trymestrze ciąży.

60-70% tętniaków rozwarstwiających aorty lokalizuje się w aorcie wstępującej. Łuk aorty zajęty jest w 10-25% przypadków.

Charakterystyczną cechą rozwarstwienia aorty jest występowanie dwóch kanałów przepływu krwi, które się wzajemnie komunikują. Wytwarzany kanał znajduje się w części zewnętrznej błony środkowej i ma cienką ścianę zewnętrzną podatną na pęknięcie.

Objawy tętniaka rozwarstwiającego aorty

Pacjenci z tętniakiem rozwarstwiającym aorty zgłaszają zwykle nagły, rozdzierający ból w klatce piersiowej (lokalizacja bólu zamostkowa w rozwarstwieniu bliższego odcinka aorty lub ból w okolicy międzyłopatkowej w przypadku rozwarstwienia odcinka dalszego aorty. Ból w przypadku rozwarstwiającego tętniaka opuszki aorty może przypominać obraz zawału serca. Bólowi z reguły towarzyszą zlewne poty, uczucie lęku, wymioty, wstrząs kardiogenny. W badaniu przedmiotowym stwierdza sie występowanie różnicy w ciśnieniu skurczowym mierzonym na obu kończynach górnych. Charakterystyczna jest asymetria lub zanik tętna na tętnicach obwodowych

Charakterystyczną cechą dla tętniaków rozwarstwiających aorty jest wędrowanie bólu z punktu wyjścia zgodnie z kierunkiem rozwarstwienia się ściany aorty w kierunku szyi, okolicy międzyłopatkowej, brzucha, okolicy lędźwiowej i kończyn dolnych.

Klasyfikacja tętniaków rozwarstwiających aorty

Tętniaki rozwarstwiające aorty dzielone są na 3 klasy według klasyfikacji de Bakeya. Klasyfikacja ta oparta jest na określeniu pierwotnego miejsca uszkodzenia błony wewnętrznej i kierunku szerzenia się krwiaka śródściennego:

 • typ I rozwarstwienia - początek w aorcie wstępującej, rozprzestrzenia się na łuk aorty poza ujście lewej tętnicy podobojczykowej, niekiedy obejmując aortę piersiową i brzuszną, aż do tętnic biodrowych;
 • typ II rozwarstwienia ma swój początek w aorcie wstępującej, a jego zakończenie nie przekracza ujścia lewej tętnicy podobojczykowej, (typ pierwszy i drugi są określane mianem rozwarstwienia proksymalnego;
 • typ III - rozwarstwienie dystalne - zaczyna się poza ujściem tętnicy podobojczykowej lewej i rozprzestrzenia wzdłuż aorty zstępującej na aortę brzuszną;

De Bakey zaproponował również podział na rozwarstwienia ostre trwające do 14 dni, podostre - od 2 tygodni do 2 miesięcy oraz przewlekłe - powyżej 2 miesięcy wystąpienia pierwszych objawów.

Najgroźniejsze powikłanie tętniaka rozwarstwiającego aorty to jego pęknięcie.

Leczenie tętniaka rozwarstwiającego aorty

Leczenie ostrego rozwarstwienia aorty:

 • unieruchomienie pacjenta i zapewnienie dostępu do żyły;
 • kontrola oddechu, tętna i ciśnienia tętniczego;
 • ECHO serca i zdjęcie rentgenowskie - poszerzenie śródpiersia;
 • tomografia komputerowa
 • stosowanie leków przeciwbólowych (narkotyczne leki przeciwbólowe);
 • odstawienie leków przeciwkrzepliwych;
 • obniżenie ciśnienia skurczowego do 100-120 mmHg (beta-bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v.)
 • leczenie kardiochirurgiczne;
 • leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Tętniak rozwarstwiający aorty

Koarktacja aorty

Koarktacja aorty to zwężenie aorty. Najczęstsza lokalizacja obejmuje zwężenie aorty w miejscu przyczepu więzadła tętniczego,...

Tętniak pozawałowy serca

Tętniak pozawałowy serca (Aneurysma cordis) to uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest...

Aorta

Aorta

Aorta jest głównym pniem tętniczym ludzkiego układu krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona za pomocą zastawki...

Tętniak rzekomy

Klasyczny tętniak to odcinek naczynia tętniczego, który, na skutek zmian chorobowych lub wrodzonej wady dotyczącej ściany...

Tętniak aorty brzusznej

Odcinek brzuszny to najczęstsza lokalizacja tętniaka aorty. Przyczyną poszerzenia się światła naczynia oraz powstania tętniaka są...

Tętniak zapalny

Tętniak zapalny

U 10% pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia dochodzi do powikłań mózgowych. Około ¼ tych powikłań stanowi tętniak...

Tagi Tętniak rozwarstwiający aorty

Grupy Tętniak rozwarstwiający aorty

Grupa Aorta

Grupa Aorta

Aorta jako tętnica główna jest narażona na szereg komplikacji przy chorobach układu krążenia. Porozmawiaj o niedomykalności zastawki aortalnej lub innych wadach aortalnych.

Grupa Tętniak

Grupa Tętniak

Grupa dla osób ze zdiagnozowanym tętniakiem naczyń krwionośnych. Możesz tu porozmawiać o swoich dolegliwościach, leczeniu i zabiegach, a także ryzyku jaki ze sobą niosą.