Tętniak pozawałowy serca

Tętniak pozawałowy serca (Aneurysma cordis) to uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego, spowodowaną zamknięciem światła tętnicy wieńcowej.

Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu, co doprowadza do ścieńczenia grubości ściany serca i uwypuklenia jego fragmentu.

Tętniak pozawałowy powstaje u co dziesiątego chorego na zawał serca. Zazwyczaj rozwija się na lewej ścianie w okolicy koniuszka serca. Im większa powierzchnia serca ulega martwicy, tym większe jest ryzyko powstania tętniaka. Właściwe leczenie reperfuzyjne zawału serca zapobiega powstawaniu tętniaków.

Podział tętniaków serca

Wyróżnia się dwa rodzaje tętniaków pozawałowych serca:

  • tętniak prawdziwy - zbudowany jest z wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia (wszystkie trzy warstwy tworzące ścianę serca);
  • tętniak rzekomy - występuje częściej, zwykle zbudowany jest z nasierdzia i osierdzia.

Tętniak ściany przedniej - podejrzewany jest w przypadku przetrwałego uniesienia odcinka ST w badaniu EKG. Często powiązany jest z bólami wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca.

Rozpoznanie i powikłania tętniaka pozawałowego serca

Tętniak pozawałowy jest złym czynnikiem rokowniczym. Aż sześciokrotnie zwiększa ryzyko zgonu po przebytym zawale. Dodatkowo może powodować niewydolność serca, arytmie komorowe i powikłania zakrzepowo-zatorowe, takie jak udar niedokrwienny mózgu.

Tętniak serca daje charakterystyczne zmiany w badaniu EKG. Dochodzi do trwałego, nie cofającego się po zawale, uniesienia odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych V2, V3 i V4. Ostateczne rozpoznanie ustala się za pomocą badania echokardiograficznego.

Leczenie tętniaka pozawałowego serca

Wśród wskazań do operacyjnego leczenia tętniaka wyróżniamy: wystąpienie tętniaka lewej komory z uporczywymi zaburzeniami rytmu i przyśpieszoną częstością serca, dusznicę bolesną, niewydolność zastoinową serca, a także brak pozytywnych efektów klinicznych po leczeniu zachowawczym lub inwazyjnym metodami przezskórnymi.

Wyróżniamy dwa rodzaje leczenia tętniaka pozawałowego serca:

  • zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe;
  • operacyjne – postępowanie operacyjne polega na kardiochirurgicznym usunięciu tętniaka (aneuryzektomia). Zabieg ten polega na wycięciu tętniaka i usunięciu skrzeplin przyściennych. Następnie brzegi wrót zszywa się lub na powstały otwór naszywa się łatę dakronową. Zabieg taki nazywamy operacją sposobem Dora. Śmiertelność w czasie operacji waha się od trzech do siedmiu procent.

Pozostałymi uzupełniającymi zabiegami wykonywanymi w przypadku tętniaków pozawałowych serca są:

  • resekcja wsierdzia,
  • ablacja prądem częstotliwości radiowej mająca na celu usunięcia ogniska arytmogennego,
  • pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) – zabieg zwany potocznie wszczepieniem by-pass’ów. Polega na wykonaniu pomostu naczyniowego między aortą a końcowym odcinkiem tętnicy wieńcowej w celu ominięcia zwężonego odcinka, powodującego niedokrwienie mięśnia sercowego.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Tętniak pozawałowy serca

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Tętniak rozwarstwiający aorty

Tętniak rozwarstwiający aorty jest to pęknięcie błony środkowej ściany aorty. Najczęściej dochodzi do powstania tętniaka...

Tętniak rzekomy

Klasyczny tętniak to odcinek naczynia tętniczego, który, na skutek zmian chorobowych lub wrodzonej wady dotyczącej ściany...

Tętniak zapalny

Tętniak zapalny

U 10% pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia dochodzi do powikłań mózgowych. Około ¼ tych powikłań stanowi tętniak...

Tagi Tętniak pozawałowy serca

Grupy Tętniak pozawałowy serca

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Tętniak

Grupa Tętniak

Grupa dla osób ze zdiagnozowanym tętniakiem naczyń krwionośnych. Możesz tu porozmawiać o swoich dolegliwościach, leczeniu i zabiegach, a także ryzyku jaki ze sobą niosą.