Tłuszczak serca

Wśród wielu lokalizacji nowotworów łagodnych wywodzących się z tkanki tłuszczowej, czyli tłuszczaków, znajduje się serce. Jest to jednak dość rzadka lokalizacja. Zajęcie serca może powodować jednak uciążliwe dla pacjenta oraz groźne dla zdrowia i życia objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego. Leczenie zabiegowe najczęściej powoduje ustąpienie dokuczliwych objawów.

Nowotwory serca

Wśród pierwotnych nowotworów serca dominują rozrosty niezłośliwe. Śluzaki, włókniaki, tłuszczaki, włókniak brodawkowaty i mięśniak prążkowanokomórkowy stanowią 80-90% pierwotnych nowotworów serca. Znacznie częściej stwierdzane są zmiany przerzutowe. Obserwuje się je u około 5% chorych zmarłych z powodu choroby nowotworowej.

Objawy nowotworów serca zależą od ich umiejscowienia. Gdy choroba zajmuje lewy przedsionek, może dochodzić do zwężenia ujścia mitralnego, zatorowości obwodowej manifestującej się udarem niedokrwiennym, utrudnienia napełniania lewego przedsionka oraz objawów zastoju krążenia płucnego. Jeśli nowotwór umiejscawia się w lewej komorze, może dochodzić do zatorowości obwodowej, zaburzeń rytmu lub przewodzenia oraz zaburzeń kurczliwości czy niewydolności serca.

Umiejscowienie zmian w prawym przedsionku objawia się zatorowością płucną, zwężeniem ujścia trójdzielnego, utrudnieniem napływu z dużych żył oraz utrudnieniem odpływu krwi z prawego przedsionka. Symptomatologia zajęcia prawej komory to zaburzenia rytmu i przewodzenia, zwężenie drogi odpływu krwi oraz zatorowość płucna. Przy zajęciu zastawki aortalnej można się spodziewać zatorów tętnic wieńcowych.

Nowotwory serca wiążą się z różnymi powikłaniami, np. zatorowością płucną, udarami mózgu, zaburzeniami rytmu serca czy niewydolnością serca. Najpoważniejszym powikłaniem jest oczywiście zgon pacjenta. O ile rokowanie w przypadku nowotworów złośliwych jest bardzo złe, o tyle śluzaki wiążą się z prawie 100% przeżyciem 3 lat po operacyjnym usunięciu guza.

Tłuszczak

Tłuszczak jest nowotworem łagodnym, dobrze ograniczonym, zrazowatym. Do złudzenia przypomina tkankę tłuszczową. Posiada torebkę włóknistą. Składa się z dojrzałej tkanki tłuszczowej o budowie zrazikowej, występuje głównie w tkankach miękkich, rzadziej w narządach lub skórze. Warto nadmienić, iż guzy pochodzenia tłuszczowego były znajdowane niemal we wszystkich narządach organizmu człowieka. Obecność guzów w przewodzie pokarmowym może powodować krwawienia. Guz w drogach oddechowych może utrudniać oddychanie. Tłuszczak pojawia się zazwyczaj pomiędzy 40. a 60. rokiem życia w postaci mnogich guzów i guzków.

Tłuszczak serca - informacje ogólne

Tłuszczak jest rzadko występującym guzem serca. Guz ten występuje w postaci podwsierdziowych, miękkich, żółtych mas wpuklających się do światła przedsionków lub komór. Może dawać objawy zwężenia ich światła. Rzadziej występuje postać śródścienna, która również wpukla się do jam serca upośledzając ich drożność.

Śródścienne tłuszczaki nie posiadają torebki, w ich wnętrzu widoczne mogą być przechodzące przez guz zbite pasma włókien mięśniowych. Największe rozmiary osiągają tłuszczaki w postaci nasierdziowej. Mikroskopowo zbudowane są z komórek dojrzałego tłuszczu, który dodatkowo zawierać może różną ilość tkanki włóknistej (fibrolipoma) lub mięśniowej (myolipoma). Histologicznie tłuszczak jest nowotworem łagodnym, który często ulega martwicy tłuszczowej z postępującym wapnieniem, jednak wykazuje silną tendencję do postępującego wzrostu.

Diagnostyka tłuszczaka serca

Jak wszystkie nowotwory układu sercowo-naczyniowego, tłuszczaki diagnozuje się za pomocą metod obrazowych. Podstawowym badaniem stwierdzającym obecność zmian jest echokardiografia. Pozwala ona ocenić lokalizację, zasięg, morfologię oraz ewentualne zaburzenia hemodynamiczne powodowane przez guza. Przy niektórych lokalizacjach konieczne jest wykonanie badania za pomocą sondy przełykowej.

Tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny służą dokładniejszej ocenie guza. Tłuszczak jest dobrze widoczny we wszystkich wspomnianych badaniach obrazowych. Badanie za pomocą elektrokardiografu może uwidocznić zmiany w pracy serca wywołane nowotworem, lecz jest to badanie niespecyficzne dla tego typu zmian.

Rentgen klatki piersiowej jest również metodą mało użyteczną. Przed zabiegiem operacyjnym coraz powszechniej wykonywana jest przezskórna biopsja, która jednak jest obarczona ryzykiem powikłań. Guzy prawej połowy serca są diagnozowane bezpośrednio za pomocą cewnika założonego do żyły obwodowej, natomiast guzy lewej połowy wymagają dojścia poprzez przegrodę miedzyprzedsionkową. Biopsja daje podstawę do onkologicznego rozpoznania i zaplanowania rozległości zabiegu.

Leczenie tłuszczaków serca

Leczeniem z wyboru przy tłuszczakach serca jest zabieg operacyjny. W większości przypadków możliwe jest całkowite usunięcie guza. Rozległe naciekanie miokardium w wypadku zaawansowanych postaci tłuszczaka serca uniemożliwia chirurgiczną resekcję guza w całości. W takich przypadkach należy rozważyć możliwość częściowego usunięcia nowotworu, a wyjątkowo również transplantacji serca.

W wyjątkowych przypadkach guzów o trudno dostępnej lokalizacji rozważa się możliwość autotransplantacji własnego serca po wycięciu nowotworu. Niekiedy przy usunięciu ważnych struktur serca konieczne jest zastosowanie przeszczepów zastawek lub wszczepienie stymulatora. Rokowanie po zabiegu operacyjnym jest korzystne. Odnotowuje się duży odsetek długoletniego przeżycia.

Radioterapia i chemioterapia mogą odgrywać pewną rolę w leczeniu u pacjentów z tłuszczakami serca, ale postępowanie takie wymaga podejścia indywidualnego. Gdy pacjent nie wyraża zgody na leczenie zabiegowe, należy wdrożyć leczenie zachowawcze, a u osób otyłych zalecić redukcję masy ciała oraz propagować zdrowy tryb życia.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Tłuszczak serca

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego człowieka, położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz...

Śluzak serca

Śluzak jest to pierwotny, niezłośliwy nowotwór serca, umiejscawiający się najczęściej w obrębie lewego przedsionka. Śluzak jest...

Nowotwory serca

Nowotwory serca stanowią niezwykle mały odsetek wszystkich występujących zmian nowotworowych. Jeśli już nowotwór zaatakuje serce,...

Włókniak

Włókniak (łac. fibroma) to łagodna zmiana nowotworowa wywodzącą się w tkanki łącznej. Włókniaki mogą powstawać w różnych...

Mięśniak poprzecznie prążkowany

Mięśniak poprzecznie prążkowany

Nowotwory układu sercowo-naczyniowego występują niezwykle rzadko. Mięśniak prążkowanokomórkowy jest najczęściej występującym...

Tagi Tłuszczak serca

Grupy Tłuszczak serca

Grupa Nowotwór

Grupa Nowotwór

Grupa stworzona dla osób chorujących na nowotwory. Możesz tu porozmawiać z innymi użytkownikami o swoich obawach oraz prowadzonej terapii. Opisz swoje objawy i dowiedz się czy...

Grupa Śluzak

Grupa Śluzak

Lekarze podejrzewają lub zdiagnozowali u Ciebie śluzaka? Możesz tu o tym porozmawiać z innymi użytkownikami. Dowiedz się o objawach, leczeniu i życiu ze śluzakiem.