Transplantacja metodą ratowania życia

Transplantacja metodą ratowania życia

Dane statystyczne są zatrważające – co pięć dni w naszym kraju umiera człowiek, który czeka na przeszczep narządu. Zaledwie jeden dawca może uratować życie aż czterem osobom i wydłużyć życie kolejnym czterem ludziom. Jest to wielka zasługa rozwoju transplantologii – młodej gałęzi medycyny, która pozwala setkom osób zyskać „drugie życie”.

Przeszczepy w Polsce

Co roku w naszym kraju rośnie liczba przeprowadzanych przeszczepów, ale świadomość społeczna na temat transplantacji pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Pobieranie narządów wzbudza dużo kontrowersji, zwłaszcza w przypadku pacjentów ze stwierdzonym zgonem pnia mózgu. Mimo iż w Polsce funkcjonuje instytucja „zgody domniemanej” (jeśli pacjent nie umieścił swojego nazwiska w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów lub nie wyraził publicznie odmowy pobrania narządów, można po jego śmierci pobrać tkanki i narządy do ratowania zdrowia oraz życia innych osób), w praktyce lekarze napotykają nierzadko opór członków rodziny zmarłego wobec pobrania narządów. Aby uniknąć sytuacji, w której bliscy lekceważą wolę zmarłej osoby, zaleca się wypełnienie oświadczenia woli i noszenie go przy sobie. W oświadczeniu woli obecna jest deklaracja, za pomocą której można wyrazić zgodę na pośmiertne pobranie tkanek i narządów do przeszczepu.

Transplantacje narządów

Żywy człowiek może zostać dawcą tylko tych narządów, które są parzyste (np. nerka) lub tkanek wchodzących w skład narządu zdolnego do regeneracji (np. wątroba). Aby doszło do przeszczepu, konieczna jest pewność, że zabieg ten nie doprowadzi do znacznego uszczerbku na zdrowiu dawcy i że będzie mógł on normalnie funkcjonować. Jeżeli dawca nie jest spokrewniony z biorcą, niezbędna jest także konsultacja z Etyczną Krajową Radą Transplantacyjną oraz zgoda sądowa. W przypadku transplantacji od zmarłej osoby, możliwe jest pobranie dużo większej liczby narządów (płuca, serce, wątroba itp.) i tkanek (skóra, zastawki, tętnice, więzadła).

Każdy przeszczep wiąże się z koniecznością prowadzenia przewlekłej kuracji farmakologicznej. Po transplantacji może bowiem dojść do odrzucenia narządu dawcy przez organizm biorcy. W celu zapobiegnięcia takiej sytuacji podaje się leki immunosupresyjne, które mają za zadanie osłabienie komórek odpornościowych i zwiększenie szans na przyjęcie organu dawcy. Niestety, odporności organizmu organizmu powoduje większą jego podatność na infekcje grzybicze i bakteryjne.

Każdego roku zwiększa się liczba transplantacji w Polsce, ale na przeszczep nadal czeka wiele osób. Warto poświęcić chwilę i zastanowić się nad podpisaniem oświadczenia woli, które pozwala na uratowanie życia innej osoby w razie nieszczęśliwego wypadku. Wypełnienie oświadczenia woli znacząco przyspiesza proces pobrania narządów od zmarłego i jest prawdziwym darem życia dla osób czekających na przeszczep.

Joanna Brodziak

Artykuł powstał na podstawie materiałów Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Transplantacja metodą ratowania życia

Przeszczep wspomagającego serca

Wszczepione 14 lat temu "wspomagające" serce pozwoliło mającej obecnie 16 lat dziewczynie odzyskać zdrowie - informuje pismo "The...

Tagi Transplantacja metodą ratowania życia

Grupy Transplantacja metodą ratowania życia

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Przeszczep serca

Grupa Przeszczep serca

Oczekujesz na przeszczep serca? Jesteś szczęśliwym posiadaczem nowego serca? Wymień się swoim doświadczeniem, porozmawiaj o obawach i radzeniu sobie w tej sytuacji. Opowiedz o...

Grupa Przerost serca

Grupa Przerost serca

Duże nie zawsze oznacza zdrowe. Tak jest też w przypadku serca, które może ulec przerostowi, np. na skutek uprawianego sportu. Dowiedz się więcej o przyczynach i konsekwencjach...