Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u kobiet

Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u kobiet

Amerykańscy naukowcy odkryli, że pęknięcie lub przebicie płytki cholesterolu w tętnicy wieńcowej powoduje zawał mięśnia sercowego nawet u tych kobiet, które nie są dotknięte poważną chorobą wieńcową. Badacze przeanalizowali przyczyny zawału serca u 50 kobiet, których wyniki angiogramu były prawidłowe. W tym celu zastosowali ultrasonografię wewnątrznaczyniową oraz sercowy rezonans magnetyczny. Okazało się, że w 38% przypadków zawał wystąpił na skutek zruszenia płytek cholesterolu, którego nie wykrył angiogram.

Badania nad ukrytym czynnikiem zawału serca

Naukowcy podkreślają, że po raz pierwszy udało się wykazać, że przemieszczona płytka cholesterolu jest odpowiedzialna za zawał serca u wielu kobiet, których wyniki angiogramu wskazały na minimalny stopień zaawansowania choroby wieńcowej lub jej brak. Przeprowadzone badanie wykazało, że kobiety te są narażone na zawał w podobnym stopniu jak pacjenci z blokadą tętnic wieńcowych widoczną na angiogramie. Prawidłowy lub bliski normy wynik angiogramu u kobiet, które przeszły zawał może być powodem niewłaściwej diagnozy i nierozpoznania zawału. Dlatego warto skorzystać z dodatkowych metod obrazowania, by znaleźć ewentualne zruszenie płytki i dokonać prawidłowej diagnozy. Właściwe rozpoznanie jest kluczowe dla wdrożenia leczenia w postaci leków przeciwpłytkowych oraz statyn, które pomagają uniknąć problemów z sercem.

Znaczenie badań nad płytkami cholesterolu

Zablokowana tętnica wieńcowa jest odpowiedzialna za większość przypadków zawału serca. Aby zdiagnozować objawiającą się zwężeniem tętnicy chorobę wieńcową stosuje się badanie angiogramem, który wykazuje istniejące blokady w naczyniach krwionośnych. Niekiedy jednak mimo dobrego wyniku badania angiogramem dochodzi do zawału serca, zwłaszcza u kobiet. Ten rodzaj zawału może mieć miejsce, gdy tętnica jest nagle zablokowana w znacznym stopniu lub całkowicie przez zruszoną płytkę cholesterolu, co prowadzi do powstania niebezpiecznego skrzepu krwi. Niekiedy skrzep rozpada się, a badanie angiogramem wykazuje prawidłowy lub niewiele odbiegający od normy wygląd tętnicy.

Badanie nad ukrytym czynnikiem zawału serca jest pierwszym, które wykorzystało ultrasonografię wewnątrznaczyniową oraz sercowy rezonans magnetyczny u kobiet z nagłym zawałem mięśnia sercowego, które nie były dotknięte obturacyjną chorobą wieńcową. Zastosowanie obrazowania może dostarczyć dodatkowych informacji na temat przyczyn zawału serca i pomóc w opracowaniu skutecznych metod leczenia. Naukowcy podkreślają, że zawał mięśnia sercowego mimo braku choroby wieńcowej widocznej na angiogramie jest dużo bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać. Zarówno lekarze, jak i pacjenci powinni wiedzieć, że istnieje rodzaj zawału, który może pojawić się nawet wtedy, gdy badanie wykazało brak jakichkolwiek blokad w tętnicy.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u...

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Blaszka miażdżycowa jest zmianą występującą w ścianie tętnic (błona wewnętrzna) powstającą w przebiegu miażdżycy naczyń. Blaszka...

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej - mechanizm powstawania blaszki miażdżycowej. [[ranking]] 0. Przyczyny powstawania blaszki...

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Stan przedzawałowy

Stan przedzawałowy to sytuacja, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza możliwości zaopatrzeniowe tętnic...

Tagi Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u...

Grupy Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...

Grupa Miażdżyca

Grupa Miażdżyca

Grupa dla osób chorujących na miażdżycę. Możesz tutaj porozmawiać o natężeniu i przebiegu choroby oraz o możliwych sposobach leczenia i ich skuteczności.