Urazy rdzenia kręgowego a podwyższone ryzyko choroby serca

Urazy rdzenia kręgowego a podwyższone ryzyko choroby serca

Nowe badania przeprowadzone przez Heart and Stroke Foundation oraz Christopher and Dana Reeve Foundation mogą pomóc w ustaleniu, dlaczego osoby, które mają za sobą uraz rdzenia kręgowego są bardziej narażone na chorobę serca. Uszkodzenie układu autonomicznego to kluczowy czynnik brany pod uwagę podczas określania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Ryzyko choroby serca po urazie rdzenia kręgowego

Choroba serca po urazie rdzenia kręgowego to główna przyczyna zachorowalności i śmiertelności w populacji ludzkiej. Wiadomo, że regularne ćwiczenia mają pozytywny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, ale w przypadku osób po urazie rdzenia kręgowego ćwiczenia fizyczne to tylko jeden z elementów, które należy brać pod uwagę. Ogromne znaczenie ma obecność zaburzenia układu autonomicznego, gdyż zwiększa ona ryzyko choroby serca. Układ autonomiczny kontroluje automatyczne i odruchowe funkcje ciała, na przykład aktywność układu pokarmowego lub naczyń krwionośnych. Po urazie rdzenia kręgowego nerwy autonomiczne w rdzeniu kręgowym mogą być uszkodzone, co prowadzi do daleko idących nieprawidłowości w funkcjonowaniu autonomicznym. Uszkodzenia mogą również powodować niewłaściwą kontrolę pracy serca i naczyń krwionośnych. Nawet jeśli osoba z zaburzeniem autonomicznym wywołanym urazem rdzenia kręgowego prowadzi zdrowy tryb życia i systematycznie ćwiczy, ryzyko choroby układu sercowo-naczyniowego jest nadal podwyższone.

Badania nad związkiem urazów rdzenia kręgowego i choroby serca

W badaniu uczestniczyły 34 osoby. Dwadzieścia osób po urazie rdzenia kręgowego i 14 w pełni zdrowych osób poddano ocenie ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego. W tym celu zbadano ich poziom tolerancji glukozy, wskaźnik BMI, zawartość tłuszczu w organizmie oraz ilość tłuszczu w okolicach brzucha. Okazało się, że osoby po urazie rdzenia kręgowego miały obniżoną tolerancję glukozy i większą ilość tłuszczu w organizmie i na brzuchu. Następnie badanych podzielono na dwie grupy. W jednej znalazły się osoby z zaburzeniami autonomicznymi, a w drugiej osoby bez zaburzeń. Podczas gdy w obydwu grupach badani mieli wysoki poziom cholesterolu, osoby z zaburzeniami autonomicznymi miały dodatkowo problemy z poziomem cukru we krwi. Osoby te są w stanie przedcukrzycowym, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby serca.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć wniosek, że badanie układu autonomicznego w celu uzyskania oceny ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego ma sens. Nie wiadomo jeszcze, czy podwyższone ryzyko choroby serca faktycznie jest powiązane z urazem rdzenia kręgowego. Pacjenci po urazie rdzenia kręgowego nie są bowiem badani pod kątem uszkodzenia szlaków układu autonomicznego. Problemem jest fakt, że lekarze nigdy nie wiedzą do końca, które szlaki w układzie autonomicznym są uszkodzone. W rezultacie ciężko jest ustalić, jaki wpływ na układ sercowo-naczyniowy mają urazy rdzenia kręgowego. Potrzebne są dalsze badania, by określić rolę nerwów autonomicznych i opracować lepsze metody pomiaru funkcjonowania autonomicznego. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie najlepszych metod zapobiegania chorobie serca.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Urazy rdzenia kręgowego a podwyższone ryzyko choroby...

Bezsenność a choroby serca

Bezsenność a choroby serca

Przewlekła bezsenność może doprowadzić do wystąpienia problemów z sercem - ostrzegają francuscy naukowcy, których badania...

Tagi Urazy rdzenia kręgowego a podwyższone ryzyko choroby...