Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

Przyspieszony do ponad 70 uderzeń na minutę spoczynkowy rytm serca u osób z chorobami wieńcowymi to - zdaniem specjalistów - jeden z niedocenianych dotąd czynników zwiększających u nich ryzyko wystąpienia zawału, udaru i innych powikłań.

Również osoby uważające się za zdrowe, u których serce w stanie spoczynku bije powyżej 80 uderzeń na minutę, powinny przejść podstawowe badania - jest to bowiem czynnik mogący wskazywać np. na możliwość występowania nierozpoznanego wcześniej zwiększonego ciśnienia tętniczego lub niedokrwienia mięśnia sercowego.

O wynikach badań sprawdzających m.in. wpływ przyspieszonego pulsu na ryzyko wystąpienia ostrych stanów chorobowych rozmawiali specjaliści z Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach- Ochojcu. Badania objęły w 33 krajach blisko 11 tys. osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Prof. Zbigniew Gąsior przypomniał, że do podstawowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego zalicza się m.in.: podwyższone ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, znaczną różnicę między nimi, wiek pacjenta, palenie tytoniu, podwyższone stężenie cholesterolu, glukozy i cukrzycę, a także otyłość brzuszną.

"Ostatnio podnosi się także znaczenie nowych markerów tego ryzyka, zebranych w publikacji Polskiego Forum Profilaktyki. Wśród nich są wskaźniki dotyczące m.in. uwapnienia tętnic wieńcowych (badanie tomografem), grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej (badanie usg) oraz częstość rytmu serca (badanie pulsu)" - wskazał kardiolog.

Jak podkreślił, ten ostatni wskaźnik jest najłatwiejszy do badania. Jest on o tyle ważny, że chorzy na choroby wieńcowe ze stałą zwiększoną częstością akcji serca (przewlekłą tachykardią) obciążeni są znacznie większym ryzykiem ponownych powikłań, niż chorzy z normalnym pulsem - poniżej 70 uderzeń na minutę.

Przyspieszona akcja serca u osób z chorobą wieńcową może prowokować nie tylko bóle wieńcowe. Zmniejszenie tętna u osób po zawale - zmniejsza prawdopodobieństwo zgonu. To dlatego u chorych po zawale stosowane są leki: popularne beta-blokery, leki określane jako antagoniści wapnia lub najnowsza substancja - iwabradyna.

Prof. Maria Trusz-Gruza wyjaśniła, że w obejmującym ponad 10 tys. osób z 33 krajów badaniu pn. Beautiful oceniano wpływ iwabradyny na powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentów z potwierdzoną chorobą niedokrwienną serca i uszkodzeniem pozawałowym lewej komory, a także na pacjentów ze zbyt szybką spoczynkową akcją serca.

Okazało się, że u pacjentów z grupy porównawczej (z częstotliwością skurczów powyżej 70 uderzeń) zaobserwowano m.in. o 46 proc. wyższe ryzyko hospitalizacji z powodu zawału, o ponad 50 proc. - z powodu niewydolności serca, o 38 proc. proc. częstszą potrzebę operacji by-passów lub angioplastyki i o 34 proc. wyższe ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego.

"Również różne analizy na populacjach osób zdrowych wykazały, że wyjściowo podwyższona częstość akcji serca, czyli powyżej 75 uderzeń na minutę, decydowała, że po latach u takich osób znacznie częściej coś się działo. Częstość akcji serca u osoby zdrowej powinna mieścić się między 60 a 70 uderzeń na minutę" - zaznaczyła prof. Trusz-Gruza.

"Jestem zdania, że każdy dorosły, który stwierdzi u siebie spoczynkową częstość akcji serca powyżej 80 na minutę, powinien poddać się badaniom podstawowym. Nierzadko u takich osób stwierdza się obecność nadciśnienia tętniczego, które do tej pory nie było rozpoznane" - dodał prof. Gąsior.

Kardiolog przypomniał, że wolniejszej akcji serca w czasie spoczynku sprzyja aktywność fizyczna. Powinna być ona jednak regularna. Aby istotnie zmniejszyć ryzyko zawału serca, zdrowe osoby powinny co najmniej pięć razy w tygodniu przez pół godziny uprawiać dowolną formę aktywności przyspieszającej pracę serca do 130 uderzeń na minutę.

Zdaniem specjalistów, potrzebę utrzymywania prawidłowego pulsu spoczynkowego może obrazować teoria o stałej zaprogramowanej liczbie uderzeń serca w ciągu życia - u człowieka ok. 3 mld. Teorię tę wspierać może np. porównanie żyjących do 240 lat żółwi, których serca kurczą się 6 razy na minutę - z żyjącymi 5 lat myszami, z pulsem 240 razy na minutę.

Nauka w Polsce PAP, 2008-10-23

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Tachykardia

Tachykardia jest to określenie częstości akcji serca powyżej 100 na minutę. [[ranking]] Wśród przyczyn tachykardii można...

By-passy

Operacja wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-passy, operacja pomostowania aortalno-wieńcowego, CABG, bajpasy)...

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie...

Iwabradyna

Iwabradyna to lek kardiologiczny zmniejszający częstość rytmu serca poprzez hamujący wpływ na węzeł zatokowy. Iwabradyna nie...

Tagi Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

Grupy Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

Grupa Wysokie tętno (puls)

Grupa Wysokie tętno (puls)

Grupa dla osób miewających skoki tętna lub cierpiących na stale podwyższone tętno. Dowiedz się o ryzyku, jakie wysokie tętno ze sobą niesie oraz o sposobach radzenia sobie z tą...

Grupa Niskie tętno (puls)

Grupa Niskie tętno (puls)

Grupa dla osób o niskim tętnie, gdzie można porozmawiać o radzeniu sobie z konsekwencjami obniżonego tętna oraz o możliwych przyczynach takiego stanu.