Wady serca

Wady serca

Wady serca mogą być wrodzone lub nabyte.

Wrodzone wady serca

Wrodzoną wadą serca nazywamy obecność nieprawidłowości w połączenie pomiędzy jamami serca lub wielkimi naczyniami.

Wady wrodzone są spowodowane nieprawidłowościami zaistniałymi w procesie organogenezy (powstawania, tworzenia się) serca płodu. Proces ten rozpoczyna się w trzecim tygodniu życia płodowego i dobiega końca w tygodniu ósmym. W tym czasie działanie szkodliwych czynników takich jak zakażenia (np: różyczka u matki), leki i substancje teratogenne (uszkadzające płód) stwarzają zagrożenia powstania wad wrodzonych.

Inna możliwość to wady, zespoły genetyczne dotyczące całego płodu w tym również serca (np.: zespół Downa, czyli trisomia 21 pary chromosomowej i często w niej występujący kanał przedsionkowo-komorowy). Wadą wrodzoną nazywamy także obecność u noworodka elementów charakterystycznych dla układu sercowo-naczyniowego płodu (np: przetrwały przewód tętniczy).

Nabyte wady serca

Wady serca nabyte to najczęściej wady zastawek (niedomykalności lub zwężenia) powstałe na tle różnych chorób. Sztandarowym przykładem są wady zastawkowe będące powikłaniem choroby reumatycznej.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wady serca

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych to m.in: zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej), zespół Eisenmengera, zawał serca...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i układu krążenia to najczęstsze wady wrodzone, które występują u około 1% żywo urodzonych noworodków. Niewykryte w...

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

W życiu płodowym układ sercowo-naczyniowy człowieka nie tylko funkcjonuje inaczej niż po urodzeniu, ale jest także inaczej...

Przewodozależny przepływ płucny

W przypadku wrodzonych wad serca z przewodozależnym przypływem płucnym, drożność przewodu tętniczego jest konieczna, aby krew...

Przewodozależne przepływ obwodowy

Przewodozależne przepływ obwodowy to sytuacja, w której krew z naczyń płucnych musi przepływać do aorty, ponieważ lewa komora nie...

Dziura w sercu

Dziura w sercu to dość częsta wada wrodzona (3-14 proc. występujących wad serca), polegająca na niedomknięciu przegrody...

Tagi Wady serca

Grupy Wady serca

Grupa Wada serca

Grupa Wada serca

Opowiedz o swoich zmaganiach przy wrodzonej bądź nabytej wadzie serca. Dowiedz się, co może wywołać wadę serca oraz jakie komplikacje zdrowotne mogą po niej nastąpić.

Grupa Wada serca u dziecka

Grupa Wada serca u dziecka

Grupa dla rodziców dzieci z wadami serca, gdzie mogą dowiedzieć się więcej o przyczynach, komplikacjach oraz leczeniu wad serca u dzieci. Wymień się swoimi doświadczeniami z...

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa dla osób z wrodzoną wadą serca. Możesz tu opowiedzieć o życiu z wadą serca, o lekach, terapiach leczniczych oraz ograniczeniach, jakie wymusza dana wada serca. Dowiedz się...