Wartość troponiny a niewydolność serca

Wartość troponiny a niewydolność serca

Niewydolność serca jest w dzisiejszych czasach najczęstszą przyczyną hospitalizacji. W Europie cierpi na nią ok. miliona ludzi i liczba ta stale rośnie ze względu na pojawianie się kolejnych przypadków, starzenie się społeczeństwa oraz uszkodzenia mięśnia sercowego spowodowane przebytym zawałem. Naukowcy odkryli jak można zmierzyć poziom uszkodzenia serca pacjentów przy niewydolności serca, dzięki nowoczesnemu badaniu poziomu troponiny.

Mierzenie stopnia uszkodzenia serca - stara metoda

Do tej pory badania diagnozujące stan uszkodzenia serca pacjentów z niewydolnością serca pozwalały na wykrywanie jedynie najcięższych przypadków. Służyło do tego mierzenie biomarkeru znanego pod nazwą natriuretycznej peptydy typu B (BNP). Uzyskiwane dane nie były jednak zbyt dokładne.

Mierzenie stopnia uszkodzenia serca - nowa metoda

Troponina była dotychczas wyznacznikiem niektórych chorób układu krążenia, jednak standardowe metody jej badania nie były w stanie dostarczyć precyzyjnego wyniku w przypadku chorych na niewydolność serca. Obecnie, znacznie udoskonalono tę technikę, dzięki czemu na podstawie badania troponiny można określić nawet niewielkie i skoncentrowane zmiany w sercu.

Skuteczność nowej metody mierzenia troponiny

Nowa metoda mierzenia troponiny pozwoliła na zdiagnozowanie stanu serca 99% pacjentów uczestniczących w eksperymencie. Dogłębna analiza dostarczonych w ten sposób danych wykazała, że poziom troponiny znajdujący się w górnych granicach kwartylu związany był z podwyższonym ryzykiem zgonu i ponownej hospitalizacji. Pacjenci, którym w czasie badania rósł poziom troponiny znajdowali się w grupie podwyższonego ryzyka zgonu w porównaniu do osób ze stałym lub zmniejszającym się poziomem tego białka.

Związek pomiędzy poziomem troponiny a niewydolnością serca okazał się zatem istotny, przebijając znaczeniem poprzednią metodę (BNP) diagnozowania chorych na niewydolność.

Najważniejsze wnioski z badania

Badacze wysnuli trzy główne wnioski po przeprowadzonym eksperymencie:

  • poziom troponiny daje się zmierzyć u wszystkich chorych na niewydolność serca przy użyciu nowego wysoce precyzyjnego testu,
  • nawet najmniejsze zawyżenie poziomu troponiny w organizmie w czasie hospitalizacji, której przyczyną jest niewydolność serca, związane jest z ryzykiem zgonu w ciągu kolejnych trzech miesięcy oraz ponownym pobytem w szpitalu,
  • ciągły wzrost poziomu troponiny w czasie pobytu w szpitalu związany jest z większym ryzykiem śmiertelności w porównaniu z równą lub zmniejszającą się jej wartością.

Dlaczego troponina świadczy o uszkodzeniu serca przy niewydolności?

Niewydolność serca jest złożoną chorobą i, jak twierdzi część naukowców, niemożliwym jest diagnozowanie pacjentów, kiedy pod uwagę brany jest tylko jeden biomarker. Jednak, troponina jest markerem uszkodzeń dotyczących mięśnia sercowego (co jest istotną przyczyną niewydolności) a połączenie jej badania z innymi biomarkerami dostarcza wyczerpujących informacji do oceny stanu pacjenta.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wartość troponiny a niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Przewlekła niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca, przez co do tkanek...

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

Objawy niewydolności serca u osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą...

Tagi Wartość troponiny a niewydolność serca

Grupy Wartość troponiny a niewydolność serca

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....

Grupa Zapalenie mięśnia sercowego

Grupa Zapalenie mięśnia sercowego

Grupa dla osób z podejrzeniem lub po zapaleniu mięśnia sercowego. Porozmawiaj o objawach tego schorzenia, diagnostyce oraz leczeniu i rehabilitacji.

Grupa Enzymy sercowe

Grupa Enzymy sercowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak należy interpretować wyniki badań enzymów sercowych oraz co oznaczają ich podwyższone bądź obniżone poziomy dobrze trafiłeś. Porozmawiasz tutaj o...