Werapamil

Werapamil to substancja z grupy antagonistów kanałów wapniowych. Leki te są wykorzystywane w terapii choroby niedokrwiennej serca (choroba wieńcowa), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej wymienianych schorzeniach.

Dodatkowo, przez wpływ hamujący na układ bodźcoprzewodzący serca, werapamil jest zaliczany do leków antyarytmicznych. Podaje się go w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu: migotania lub trzepotania przedsionków, częstoskurczów, ekstrasystoli nadkomorowych.

Nie należy stosować werapamilu jeśli istnieje dodatkowa droga przewodzenia przedsionkowo-komorowego (zespoły preekscytacji, np. WPW). Lek zwalnia przewodzenie fizjologiczne, a nie ma wpływu na przewodzenie drogą dodatkową, przez co zwiększa się ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu komór.

Poza kardiologią, werapamil jest także używany w położnictwie (zapobieganie przedwczesnym porodom u kobiet stosujących leki beta-mimetyczne).

Działania niepożądane leku to przede wszystkim nadmierne spowolnienie rytmu serca i ryzyko wystąpienia bloków przewodzenia.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Werapamil

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

Ekstrasystolia to inaczej dodatkowy skurcz, wynik przewiedzenia do komór dodatkowego impulsu elektrycznego. Prawidłowy rytm serca...

Preekscytacja

Preekscytacja

Preekscytacja to stan, w którym mięśniówka komór serca jest pobudzana przedwcześnie. [[ranking]] W warunkach fizjologicznych...

Tagi Werapamil

Grupy Werapamil

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...