Większe ryzyko przewlekłej niewydolności serca u osób mniej wykształconych

Większe ryzyko przewlekłej niewydolności serca u osób mniej wykształconych

Wyniki obszernego badania przeprowadzonego w Europie wykazują, że mniej wykształcone osoby są częściej hospitalizowani z powodu przewlekłej niewydolności serca niż ludzie lepiej wykształceni, nawet pomimo wzięcia pod uwagę zmian w stylu życia.

Długoletnie obserwacje

Naukowcy prowadzili obserwacje 18616 osób na przestrzeni 31 lat w latach 1976-2007. Na ich podstawie sformułowali wniosek, że lepiej wykształceni mężczyźni i kobiety są o połowę mniej narażeni na hospitalizację z powodu niewydolności serca w porównaniu z najsłabiej wykształconymi.

Było to jedno z najobszerniejszych badań, które dostarczyło danych o związku czynników socioekonomicznych i rozwojem niewydolności serca. Wcześniej już było wiadomo, że gorsze warunki socioekonomiczne są związane z chorobą naczyń wieńcowych, jednak dopiero teraz odkryto powiązanie warunków życia z przewlekłą niewydolnością serca.

Wieńcówka a przewlekła niewydolność serca

Chociaż oba schorzenia mają podobne czynniki ryzyka, szacuje się, że mniej niż połowa przypadków przewlekłej niewydolności serca została spowodowana chorobą wieńcową. W dodatku, przewlekła niewydolność serca staje się coraz powszechniejszym schorzeniem.

Niewydolność serca określana jest jako niezdolność jednej lub obu komór serca do pompowania dostatecznej ilości krwi, aby pokryć zapotrzebowanie całego organizmu. Natomiast choroba wieńcowa powstaje na skutek zwężania światła tętnic, co prowadzi do spowolnienia pracy serca lub jego zatrzymania.

Czynniki brane pod uwagę w badaniu

Lekarze badali wszystkich uczestników w trakcie przystąpienia do programu oraz w regularnych odstępach czasu w trakcie trwania całego projektu. Zwracano uwagę na cukrzycę, poziom cholesterolu, ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi. Ponadto, uczestnicy badania wypełniali ankiety w celu określenia ich czynników ryzyka, tj.: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, ćwiczenia fizyczne, przypadki chorób serca i cukrzycy w rodzinie.

Aby najlepiej określić wskaźniki pozycji socioekonomicznej naukowcy brali pod uwagę okres kształcenia dzieląc go na etapy: mniej niż 8-10 lat oraz więcej niż 10 lat. Dodatkowo, wybrana grupa osób przeszła w latach 2001-2003 badanie echokardiograficzne w celu określenia stanu lewej komory serca oraz funkcji skurczowej i rozkurczowej. Badanie echokardiograficzne jest rzetelniejszym sposobem określania niewydolności serca niż badanie fizykalne.

Lepsze wyniki wykształconej części społeczeństwa

Badacze odkryli, że najbardziej wykształceni mężczyźni i kobiety są o połowę mniej narażeni na ryzyko niewydolności serca w porównaniu z mniej wykształconymi. Osoby, które kształciły się przez ponad 10 lat są o 39% mniej narażone na hospitalizację z powodu niewydolności serca w porównaniu z osobami, których edukacja zakończyła się po maksymalnie 8 latach. U osób, które kształciły się 8-10 lat ryzyko niewydolności serca jest o 25% mniejsze.

Gdy porównywano wyniki w grupie osób, które poddawano badaniu echokardiograficznemu rezultaty były podobne.

Dodatkowe ważne wnioski z badania

Ważnym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest fakt, że czynnik socioekonomiczny wpływający na rozwój niewydolności serca nie wyjaśnia różnic w stylu życia badanych. Należy zatem szukać innych wyjaśnień, być może w podejściu do pacjenta, np. pacjenci, którzy są gorzej sytuowani mogą mieć gorszy dostęp do standardowego leczenia niż osoby zamożniejsze.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Większe ryzyko przewlekłej niewydolności serca u osób...

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Przewlekła niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca, przez co do tkanek...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego...

Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

Objawy niewydolności serca u osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą...

Tagi Większe ryzyko przewlekłej niewydolności serca u osób...

Grupy Większe ryzyko przewlekłej niewydolności serca u osób...

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...