Wielu pacjentów z wszczepionym ICD nie spełnia kryteriów do otrzymania urządzenia

Wielu pacjentów z wszczepionym ICD nie spełnia kryteriów do otrzymania urządzenia

Badanie, w którym wzięło udział ponad 100 tys. pacjentów ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD - Implantable Cardioverter Defibrillator) wykazało, że ponad 20% osób nie spełnia kryteriów do wszczepienia urządzenia. Tacy pacjenci są o wiele bardziej narażeni na śmierć nawet mimo hospitalizacji.

Kiedy ICD jest skuteczne?

Badania wielokrotnie wykazywały, że ICD jest skuteczne w przeciwdziałaniu nagłego zatrzymania akcji serca u chorych z zaawansowaną skurczową niewydolnością serca. Jednak praktyczne wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora nie zalecają urządzenia chorym po zawale serca, by-passach, z objawami poważnej niewydolności serca oraz z niedawno zdiagnozowaną niewydolnością serca. Natomiast zasady, wedle których lekarze kierują swoich pacjentów do zabiegu są niejasne.

Naukowcy postanowili prześledzić stan zdrowia pacjentów, którym wszczepiono ICD bez oparcia o powszechne zalecenia. Badania prowadzone były w latach 2006-2009, teraz opublikowano ich wyniki.

Statystyki

Naukowcy odkryli, że wśród 111707 wszczepionych ICD w badanym okresie aż 25145 (22,5%) zabiegów odbyło się bez zalecanych wskazań. Z tego 9257 ICD wszczepiono pacjentom w przeciągu 40 dni od ataku serca, natomiast 15604 pacjentom z niedawno stwierdzoną niewydolnością serca. Ryzyko zgonu w trakcie pobytu w szpitalu u tych pacjentów było znacznie wyższe niż u pozostałych pacjentów (którzy otrzymali ICD zgodnie ze wskazaniami). Poza tym, pacjenci byli bardziej narażeni na komplikacje pozabiegowe.

Chociaż rozbieżności między obiema grupami pacjentów nie są duże to jednak mogą one negatywnie wpływać na ich jakość życia i zdrowie (wliczając w to długość pobytu w szpitalu i koszty).

Brak wskazań i poprawa kondycji a brak wskazań i brak poprawy

Autorzy podkreślają, że dopuszczalne jest przeprowadzenie zabiegu, kiedy chory nie kwalifikuje się do wskazań, ale zabieg przynosi korzyści. Jednak sytuacja, w której chorzy poddawani są zabiegowi, który wcale nie poprawia jakości ich życia jest niedopuszczalna.

Ryzyko każdego możliwego powikłania po wszczepieniu ICD było większe w przypadku pacjentów, którzy nie spełniali kryteriów do otrzymania urządzenia. Średnia długość pobytu w szpitalu tych chorych była trzy razy dłuższa niż pozostałych pacjentów.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wielu pacjentów z wszczepionym ICD nie spełnia...

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, którego celem jest przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na...

Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

Kardiowerter-defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które...

Wszczepienny defibrylator serca

O konieczności skuteczniejszego rozpoznawania przez lekarzy, przede wszystkim rodzinnych, zagrożenia nagłym zgonem sercowym u...

Tagi Wielu pacjentów z wszczepionym ICD nie spełnia...

Grupy Wielu pacjentów z wszczepionym ICD nie spełnia...

Grupa Kardiowersja

Grupa Kardiowersja

Co można a co nie z kardiowerterem defibrylatorem? Na czym polega działanie takiego urządzenia? Porozmawiaj z doświadczonymi w tym temacie użytkownikami.

Grupa Defibrylator serca

Grupa Defibrylator serca

Grupa dla osób z wszczepionym defibrylatorem kardiowerterem. Dowiedz się o wskazaniach do operacji, jej przebiegu, rehabilitacji oraz życiu z defibrylatorem.