Wpływ podwyższonego ciśnienia krwi na zdrowie

Wpływ podwyższonego ciśnienia krwi na zdrowie

Amerykańscy naukowcy ogłosili, że osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi są o 55% bardziej narażone na udar niż ludzie, których ciśnienie jest w normie. Mimo wyższej wartości niż zalecana, podwyższone ciśnienie mieści się w normie, nie jest bowiem na tyle wysokie, by zdiagnozować nadciśnienie. Wysokie ciśnienie krwi, czyli nadciśnienie, jest głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby układu sercowo-naczyniowego oraz udaru. Dużo mniej wiadomo na temat skutków podwyższonego ciśnienia krwi.

Badania nad wpływem podwyższonego ciśnienia krwi na zdrowie

Podwyższone ciśnienie krwi ma miejsce wtedy, gdy skurczowe ciśnienie ma wartość 120-139 mmHg, a rozkurczowe ciśnienie krwi wynosi 80-89 mmHg. Dotychczas specjaliści zakładali, że wraz ze wzrostem ciśnienia krwi zwiększa się ryzyko chorób i śmierci. Brakowało jednak rozstrzygających dowodów na potwierdzenie tej hipotezy, dlatego naukowcy postanowili zgromadzić wszystkie opublikowane badania na ten temat i za pomocą technik statystycznych sprawdzić, czy podwyższone ciśnienie faktycznie zwiększa ryzyko udaru. Ponadto celem ich badań było określenie rozmiaru tego ryzyka i towarzyszących mu cech charakterystycznych. Badacze zidentyfikowali 12 istotnych badań kohortowych przeprowadzonych na ogóle populacji. W sumie uczestniczyło w nich ponad 518 tysięcy osób, a czas trwania badań wynosił od 2,7 do 32 lat.

Wszystkie przypadki udaru były udokumentowane. Odsetek osób dotkniętych podwyższonym ciśnieniem wynosił od 25 do 46%. Analiza danych wykazała, że osoby, których ciśnienie jest podwyższone, ale znajduje się jeszcze w normie, są o 55% bardziej narażone na udar niż osoby z niższym ciśnieniem. Wynik ten nie był uwarunkowany płcią, rasą, typem ciśnienia lub rodzajem udaru. Ryzyko problemów zdrowotnych było wyraźnie wyższe w przypadku osób, których ciśnienie było na końcu spektrum "normalnego" ciśnienia. Osoby te były nawet o 79% bardziej narażone na udar.

Znaczenie badań nad podwyższonym ciśnieniem

Ustalenia naukowców rzucają nowe światło na ryzyko związane z podwyższonym ciśnieniem. Przez lata wysokie ciśnienie krwi było łączone z większym prawdopodobieństwem udaru lub chorób układu sercowo-naczyniowego. Obecnie wartości powyżej 115 są uważane za ryzykowne dla zdrowia. Diagnozowanie podwyższonego ciśnienia krwi pozostawia jednak jeszcze wiele do życzenia. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki uzyskanym informacjom możliwe będzie ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych i opracowanie nowych metod leczenia.

Przeprowadzone badania powinny zachęcić osoby z podwyższonym ciśnieniem do zmian w trybie życia. Nawet młode osoby powinny regularnie badać ciśnienie. Jeśli pomiar wykaże wyższe ciśnienie, wskazane jest ograniczenie spożycia soli i utrzymanie prawidłowej wagi. Zmiany w sposobie odżywiania i trybie życia są zalecane osobom w każdym wieku. W ten sposób można zmniejszyć nie tylko ryzyko udaru, ale i zawału serca, niewydolności serca oraz choroby nerek.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wpływ podwyższonego ciśnienia krwi na zdrowie

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie...

Nadciśnienie tętnicze a sól

Nadciśnienie tętnicze a sól

Ani w domu, ani w moich restauracjach solniczki nie stoją na stole - mówił kucharz Karol Okrasa podczas zorganizowanej przez...

Tagi Wpływ podwyższonego ciśnienia krwi na zdrowie

Grupy Wpływ podwyższonego ciśnienia krwi na zdrowie

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.