WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

W układzie przewodzącym serca jedyną prawidłową drogą prowadzącą między przedsionkami a komorami jest pęczek Hisa. Część populacji posiada dodatkowe drogi, którymi bodźce elektryczne przekazywane są bezpośrednio z przedsionków do komór.

Węzeł przedsionkowo-komorowy w sercu o prawidłowej budowie zapewnia opóźnienie impulsów elektrycznych wygenerowanych przez węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA).

Obecność w sercu dodatkowej drogi przewodzenia może być przyczyną występowania częstoskurczów. Fala depolaryzacji może przechodzić z przedsionków do komór drogą dodatkową i powracać wstecznie pęczkiem Hisa do przedsionków. Taka wędrująca fala depolaryzacj nazywana jest reentry i jest ona przyczyną powstania częstoskurczu.

Dodatkowa droga przewodzenia nazywana jest pęczkiem Kenta. Droga ta przewodzi bodźce elektryczne szybciej niż węzeł przedsionkowo-komorowy. Dzięki takim właściwościom fala depolaryzacji dociera szybciej do mięśniówki komór niż to ma miejsce w prawidłowym układzie bodźcoprzewodzącym. Zjawisko to obserwowane jest w zapisie EKG jako skrócenie odstępu PR. Bodziec elektryczny przewodzony drogą dodatkową powoduje powolną depolaryzację mięśniówki komór co objawia się powstaniem fali delta w EKG - zazębienie na ramieniu wstępującym zespołu QRS. Wkrótce potem reszta mięśniówki komór ulega szybkiej depolaryzacji spowodowanej nadejściem bodźca elektrycznego normalnie przewiedzionego przez węzeł AV.

Wyróżnia się dwa typy zespołu WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea):

 • A - w badaniu EKG widoczna jest fala delta (załamanie na ramieniu zespołu QRS - w tym typie pęczek Kenta obecny jest po lewej stronie);
 • B - w badaniu EKG nie stwierdza się fali delta - w tym typie pęczek Kenta znajduje się po prawej stronie.

Zespół WPW może objawiać się napadami częstoskurczu jednak u wielu pacjentów przebiega bezobjawowo i wykrywany jest przypadkowo podczas badania EKG. Bezobjawowy zespół WPW nie wymaga leczenia.

Postacie kliniczne zespołu WPW

 • zdecydowana większość pacjentów z zespołem WPW ma prawidłowy zapis EKG;
 • pacjenci z pojedynczymi skurczami dodatkowymi (ekstrasystolie);
 • pacjenci z zaburzeniami rytmu, które mogą zagrażać ich życiu, czas refrakcji pęczka Kenta (dodatkowy, nieprawidłowy pęczek w układzie bodźcoprzewodzącym) jest bardzo krótki co u pacjentów z migotaniem przedsionków może sprowokować częstoskurcz komorowy lub migotanie komór (nagły zgon sercowy).

Rozpoznanie zespołu WPW

 • objawy kliniczne;
 • zapis EKG;
 • badanie holterowskie;
 • EKG wysiłkowe (w zapisie EKG zanika fala delta charakterystyczna dla tego zespołu).

Leczenie zespołu WPW

 • masaż zatoki szyjnej,
 • leki przeciwarytmiczne,
 • kardiowersja,
 • ablacja drogi dodatkowej.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły WPW (zespół Wolffa

Ablacja

Ablacja to zabieg wykonywany w pracowni elektrofizjologii, którego celem jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii....

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Preekscytacja

Preekscytacja

Preekscytacja to stan, w którym mięśniówka komór serca jest pobudzana przedwcześnie. [[ranking]] W warunkach fizjologicznych...

Zjawisko reentry

Zjawiska reentry, czyli powtórnego wejścia, jest jednym z najczęstszych mechanizmów, w jakich dochodzi do powstawania zaburzeń...

Tagi WPW (zespół Wolffa

Grupy WPW (zespół Wolffa

Grupa Częstoskurcz

Grupa Częstoskurcz

Grupa dla osób zmagających się z częstoskurczami. Porozmawiaj, podziel się swoimi obserwacjami oraz sposobami na przetrwanie napadów częstoskurczu. Dowiedz się o możliwej...

Grupa WPW

Grupa WPW

Grupa dla osób z WPW, gdzie dowiesz się jak wygląda diagnostyka tej wady serca, jak przebiega leczenie, jakie występują przy niej objawy oraz o ograniczeniach związanych z WPW.

Grupa Pęczek Hisa

Grupa Pęczek Hisa

Grupa dla osób ze wykrytym blokiem pęczka Hisa. Dowiedz się więcej o tej wadzie i co ona ze sobą niesie. Porozmawiaj o swoich dolegliwościach i podziel się swoim doświadczeniem...