Wskaźnik sercowy

Wskaźnik sercowy (Cardiac Index - CI) jest jednym z parametrów hemodynamicznych oceniających pracę serca jako pompy. Wskaźnik sercowy obliczmy dzieląc pojemność minutową serca przez powierzchnię ciała.

Zakładając, że powierzchnia ciała jest wartością przeciętną i stała (przyjmuje się 1,7 metra kwadratowego) oraz że serce w ciągu minuty przepompowuje 5,4 litra krwi, średnia wartość CI wynosi 3,2 L/min/m2.

Na wartość wskaźnika sercowego ma przede wszystkim wpływ pojemność minutowa serca, ta z kolei stanowi iloczyn częstości serca i pojemności wyrzutowej (przyjęte anglojęzyczne skróty odpowiednio SV - systolic volume i HR - heart rate).

Organizm ludzki zawsze dąży do utrzymania równowagi ustroju. Spadek pojemności wyrzutowej serca, np. na skutek niewydolności mięśnia lewej komory, pociąga za sobą mechanizmy kompensacyjne mające na celu utrzymanie odpowiedniego przepływu krwi. Aktywowany jest układ współczulny i rytm serca przyspiesza. Wykładnikiem tego jest stała wartość CI.

W krążeniu hiperkinetycznym wartość wskaźnika sercowego wzrośnie. Od momentu, gdy mechanizmy kompensacyjne przestają być wydolne, następuje załamanie równowagi ustroju. We wstrząsie CI spada.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wskaźnik sercowy

Anatomia serca

Anatomia serca

Serce (cor s. cardia) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający...

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

Frakcja wyrzutowa

Frakcja wyrzutowa (EF, enjection fraction) jest parametrem hemodynamicznym określającym jaki procent objętości krwi wypełniającej...

Krążenie hiperkinetyczne

Krążenie hiperkinetyczne to stan, w którym, mimo niskiego ciśnienia tętniczego, objętość minutowa serca jest znaczna. Serce...

Tagi Wskaźnik sercowy

Grupy Wskaźnik sercowy

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....

Grupa Niska frakcja wyrzutowa

Grupa Niska frakcja wyrzutowa

W opisie EKG spotkałeś się ze stwierdzeniem niskiej frakcji wyrzutowej (EF)? Dowiedz się o czym może to świadczyć, jak poważny jest Twój stan i jak można go zmienić. Podziel się...