Wstrząs kardiogenny

Wstrząs kardiogenny to stan zagrażający życiu pacjenta. Wstrząs kardiogenny (pochodzenia sercowego) jest stanem niewydolności mięśnia sercowego wywołanej upośledzeniem funkcji wyrzutowej serca. Najczęstszą przyczyną wstrząsu kardiogennego jest zawał mięśnia sercowego.

W celu ustalenia czy rzeczywiście mamy pacjenta ze wstrząsem kardiogennym należy wykonać badanie ultrasonograficzne (ECHO serca). Mimo, że współczesna kardiologia dąży do ograniczenia metod inwazyjnych w standardowej diagnostyce i zastępowaniu ich diagnostyką nieinwazyjną, we wstrząsie kardiogennym nadal niezastąpiony pozostaje pomiar rzutu minutowego i ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej za pomocą cewnika Swana-Ganza oraz bezpośrednie monitorowanie ciśnienia tętniczego.

Objawy wstrząsu kardiogennego

Objawy, których obecność jest niezbędna do rozpoznania wstrząsu kardiogennego:

 • spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 80 mmHg lub spadek o ponad 60 mmHg wartości wyjściowej utrzymujący się przez ponad pół godziny;
 • diureza godzinowa na poziomie poniżej 20ml;
 • zaburzenia świadomości;
 • spadek indeksu pojemności wyrzutowej poniżej 2l na metr kw/min.

Liczba pacjentów umierających z powodu wstrząsu kardiogennego jest bardzo wysoka i wynosi ok. 65-90%.

Przyczyny wstrząsu kardiogennego

 • Niewydolność napełniania komór

  • tachyarytmie - zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca;
  • nagromadzenie płynu w worku osierdziowym - tamponada osierdzia.
 • Niewydolność funkcji wyrzutowej

  • niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca
  • zapalenia mięśnia sercowego
  • niedomykalność ujść tętniczych
  • kardiomiopatia przerostowa
  • leki kardiodepresyjne (inotropowo ujemne)
  • zwężenie ujść tętniczych
  • zator tętnicy płucnej
  • zaburzenia rytmu (bradyarytmie)

Leczenie wstrząsu kardiogennego

Farmakoterapia polega głównie na podawaniu leków działających inotropowo dodatnio (polepszają kurczliwość mięśniówki serca): aminy katecholowe, oraz na lekach obniżających opór obwodowy (afterload): nitrogliceryna, nitrprusydek sodu. Najbardziej powszechnym standardem terapii jest podawanie dobutaminyy i nitrogliceryny.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wstrząs kardiogenny

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Pęknięcie wolnej ściany serca

Pęknięcie wolnej ściany serca występuje u ok. 7% pacjentów z zawałem. Powikłanie to najczęściej występuje 3-6 dniu zawału. W 90%...

Tagi Wstrząs kardiogenny

Grupy Wstrząs kardiogenny

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....