Wszczepialne urządzenia kardiologiczne wywołują infekcje!

Wszczepialne urządzenia kardiologiczne wywołują infekcje!

Ostatnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że osoby ze wszczepialnymi urządzeniami medycznymi, takimi jak kardiowerter-defibrylator i stały rozrusznik serca, znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia infekcji w czasie funkcjonowania urządzenia. Innym czynnikiem ryzyka, u tych osób, są potencjalne schorzenia dodatkowe, takie jak niewydolność nerek i cukrzyca.

Infekcja a wszczepialne urządzenia kardiologiczne

Naukowcy z Uniwersytetu Drexel w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili badania oparte na analizie ogólnokrajowych danych dotyczących wypisów ze szpitali, w okresie od 1993 do 2008 roku. W wyniku analiz badacze odnotowali wzrost przepadków infekcji powiązanych ze wszczepialnymi urządzeniami kardiologicznymi. Naukowcy odkryli, że liczba przypadków tego typu infekcji wzrosła o 210% na przestrzeni 16 lat. Głębsza analiza wskazała na skok w ilości infekcji po roku 2004, a więc po okresie, w którym odnotowano nagły wzrost liczby schorzeń dodatkowych, takich jak niewydolność serca i nerek a także niewydolność oddechowa i cukrzyca.

Badacze sugerują, że wzrost liczby schorzeń dodatkowych u pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi może być powiązany z częstszym występowaniem infekcji wśród tych osób. Osłabienie układu odpornościowego w związku z tymi dolegliwościami sprawia, że pacjenci stają się bardziej podatni na różnorodne infekcje. Najczęściej tego typu infekcje występują wśród mężczyzn powyżej 65. roku życia.

Wzrost liczby wszczepień urządzeń kardiologicznych

Rozrusznik serca i wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca to urządzenia niezbędne w regulacji sygnałów elektrycznych w sercu. Rozruszniki pomagają przyspieszyć wolne bicie serca (bradykardia), kardiowertery-defibrylatory przeciwdziałają natomiast zagrażającej życiu tachykardii (częstoskurczowi serca).

Badania wykazały 96-cio procentowy wzrost we wszczepianiu wcześniej wspomnianych urządzeń kardiologicznych, spowodowany najprawdopodobniej częstszym użyciem kardiowerterów-defibrylatorów. Z kolei, częstsze wszczepianie tych urządzeń przyczyniło się do wzrostu przypadków infekcji. Lepsze zrozumienie czynników ryzyka infekcji po transplantacji urządzeń kardiologicznych przyczyni się do poprawy opieki nad pacjentem i skróci czas, jaki będzie on musiał spędzić w szpitalu po operacji.

Natalia Świtalska

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wszczepialne urządzenia kardiologiczne wywołują...

Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, którego celem jest przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na...

Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

Kardiowerter-defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które...

Laserowy rozrusznik serca

Pierwszy na świecie optyczny rozrusznik serca pozwala za pomocą lasera kontrolować skurcze mięśnia sercowego w warunkach...

Rozrusznik serca ma 50 lat

Rozrusznik serca ma 50 lat

8 października przypada 50. rocznica pierwszego w dziejach wszczepienia rozrusznika serca, elektrycznego urządzenia, które...

Tagi Wszczepialne urządzenia kardiologiczne wywołują...

Grupy Wszczepialne urządzenia kardiologiczne wywołują...

Grupa Rozrusznik serca

Grupa Rozrusznik serca

Grupa dla osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub oczekujących na taki zabieg. Możesz tu podzielić się swoimi uwagami na temat życia z wszczepionym stymulatorem serca oraz...

Grupa Kardiowersja

Grupa Kardiowersja

Co można a co nie z kardiowerterem defibrylatorem? Na czym polega działanie takiego urządzenia? Porozmawiaj z doświadczonymi w tym temacie użytkownikami.

Grupa Defibrylator serca

Grupa Defibrylator serca

Grupa dla osób z wszczepionym defibrylatorem kardiowerterem. Dowiedz się o wskazaniach do operacji, jej przebiegu, rehabilitacji oraz życiu z defibrylatorem.