Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca ocenia się na podstawie badanie ECHO wykonywanym w kilku projekcjach. Ocenia się średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego.

Wymiary jam serca

Normy na podstawie podręcznika "Choroby Wewnętrzne" pod red. prof. Szczeklika:

  • Lewa komora w rozkurczu (LVEDd) 3,5-4,7 cm; w skurczu (LVESd) 2,2-3,8 cm
  • Grubość tylnej ściany lewej komory w rozkurczu (PWd) 0,6-1,1 cm; w skurczu (PWs) 1,0-1,5 cm
  • Grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu 0,9-1,2 cm
  • Rozkurczowa średnica prawej komory (PVEDd) 2,6-4,3 cm
  • Średnica lewego przedsionka (LA) 1,9-4,0cm
  • Opuszka aorty 2,0-3,7 cm
  • Pień płucny 1,5-2,7 cm

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Anatomia serca

Anatomia serca

Serce (cor s. cardia) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego...

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne to jedne z najważniejszych badań organizmu ludzkiego, ponieważ w ich przebiegu ocenie podlega mięsień...

Tagi Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Grupy Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Grupa Interpretacja wyników

Grupa Interpretacja wyników

Nie masz pojęcia jak zinterpretować dopiero co odebrane wyniki badań a wizyta u specjalisty jest odległa? Spróbuj rozgryźć swoje wyniki z pomocą innych użytkowników pamiętając, że...

Grupa ECHO serca

Grupa ECHO serca

Gdzie udać się w celu wykonania badania, jak je prawidłowo odczytać i zinterpretować, jakie dolegliwości mogą zostać zdiagnozowane przy pomocy ECHO serca – tego i jeszcze...

Grupa Przerost serca

Grupa Przerost serca

Duże nie zawsze oznacza zdrowe. Tak jest też w przypadku serca, które może ulec przerostowi, np. na skutek uprawianego sportu. Dowiedz się więcej o przyczynach i konsekwencjach...