Wysoki poziom zanieczyszczenia zwiększa ryzyko zawału serca

Wysoki poziom zanieczyszczenia zwiększa ryzyko zawału serca

Autorzy badania opublikowanego w British Medical Journal alarmują, że wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza może zwiększyć ryzyko zawału serca nawet przez sześć godzin po kontakcie z nim. Jednak po upływie tego czasu ryzyko zawału serca wraca do punktu wyjściowego. Tymczasowość negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia serca skłoniła naukowców do postawienia hipotezy, że nawet bez dodatkowego bodźca doszłoby do zawału, a styczność z zanieczyszczonym powietrzem jedynie przyspiesza zawał o kilka godzin. Zjawisko to jest znane jako efekt przeniesienia.

Badania nad wpływem zanieczyszczenia na zdrowie

Mimo iż wcześniejsze badania wykazały związek pomiędzy wysokim poziomem zanieczyszczenia a przedwczesną śmiercią na skutek choroby serca, powiązanie zanieczyszczenia z zawałem serca nie było bynajmniej oczywiste. Dlatego też Krishnan Bhaskaran, epidemiolog z London School of Hygiene and Tropical Medicine, wraz ze swoimi współpracownikami postanowił przeanalizować 79,288 przypadki zawału serca z lat 2003-2006 w oparciu o poziom zanieczyszczenia powietrza. Naukowcy korzystali z UK National Air Quality Archive, by zbadać poziom poszczególnych substancji w powietrzu. Były to: pył (PM10), tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2) oraz ozon. Wysokie poziomy PM10 i NO2 to powszechnie znane markery zanieczyszczenia powietrza spowodowanego ruchem ulicznym.

Znaczenie badań nad zanieczyszczeniem

Autorzy badania przyznają, że nie znaleźli związku pomiędzy zanieczyszczeniem a długotrwałym podwyższonym ryzykiem zawału serca, ale tłumaczą, że samo zanieczyszczenie powietrza nie może być odpowiedzialne za zawał. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z działań mających na celu ograniczenie emisji spalin. Czyste powietrze ma bowiem ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego i krwionośnego, a także dla ogólnego stanu zdrowia. Profesor Richard Edwards i doktor Simon Hales z University of Otago w Nowej Zelandii w swoim komentarzu do powyższego badania dostrzegli mocne strony dokonanej przez zespół Bhaskarana analizy, ale zauważyli, że z powodu nieprecyzyjnych metod pomiaru i niskiej mocy statystycznej badanie nie zrobiło tak dużego wrażenia, jak powinno.

Mimo iż przeprowadzone badanie spotkało się z głosami krytyki dotyczącymi braku precyzji metod pomiarowych oraz niesatysfakcjonującej mocy statystycznej, należy przyznać, że stanowi kolejny argument za ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery ziemskiej. Już wcześniejsze analizy wykazały, że styczność z zanieczyszczonym powietrzem zwiększa zachorowalność i ogólną śmiertelność u ludzi. Należy więc podjąć kroki zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wysoki poziom zanieczyszczenia zwiększa ryzyko zawału...

Duszność

Duszność

Uczucie duszności jest wynikiem dysproporcji między zapotrzebowaniem organizmu na tlen a możliwością jego dostarczenia do tkanek...

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Duszący kaszel

Duszący kaszel

Duszący kaszel może być objawem bardzo wielu chorób. Przede wszystkim należy myśleć o patologiach okładu oddechowego: od stanów...

Stan przedzawałowy

Stan przedzawałowy to sytuacja, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza możliwości zaopatrzeniowe tętnic...

Tagi Wysoki poziom zanieczyszczenia zwiększa ryzyko zawału...

Grupy Wysoki poziom zanieczyszczenia zwiększa ryzyko zawału...

Grupa Duszność

Grupa Duszność

Grupa dla osób cierpiących na napady duszności zarówno na tle nerwowym jak i kardiologicznym. Dowiedz się od innych użytkowników jak się zachować w trakcie ataku oraz jak z nim...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....